Specjalistyczne doświadczenie w budowie tuneli na terenach górskich, pod wodą i w dżungli

 

Oficjalne otwarcie najdłuższego na świecie tunelu kolejowego - 57-kilometrowego tunelu Gotthard Base w Szwajcarii - dnia 1 czerwca 2016 roku oznacza, że do listy licznych projektów konstrukcji tunelowych, w których budowie ważną rolę odegrała firma Lafarge, dodajemy kolejny szeroko zakrojony projekt infrastrukturalny.
Nowe połączenie kolejowe przez Alpy, wykorzystujące tunele Gotthard Base i Ceneri Base, stanowi jubileuszowy projekt szwajcarski i zarazem jeden z największych projektów ochrony przyrody w Europie. Oczekuje się, że przeniesienie części ruchu pasażerskiego i towarowego z dróg na trasy kolejowe przyczyni się do zaoszczędzenia ok. 130 mln CHF kosztów środowiskowych rocznie. Czas podróży między Zurychem a Mediolanem i wieloma innymi miejscowościami na północ i na południe od Alp skróci się o godzinę. W ramach projektów obu tych tuneli Lafarge jest partnerem w obszarze materiałów konstrukcyjnych i logistyki.

Od samego początku kwestie środowiskowe były priorytetem w ramach projektu. Urobek transportowano w sposób przyjazny dla środowiska przenośnikami taśmowymi przez odcinek 70 km. Całkowita masa urobku sięgnęła 28,2 mln ton. Firma Lafarge była w stanie ponownie wykorzystać ponad jedną trzecią z tej ilości w postaci kruszyw przydatnych do produkcji betonu. Pozostały materiał wykorzystano do wielu innych celów, w tym do ukształtowania krajobrazu pod drogi dojazdowe prowadzące do tunelu.

Beton - produkt końcowy zmieszania cementu, tłuczenia kamiennego, wody i dodatków - musi być trwały, wytrzymały i przede wszystkim odporny na mróz, i ewentualne reakcje chemiczne. Zaangażowana w projekt od samego początku spółka Holcim Switzerland podjęła badania, aby opracować odpowiednią mieszankę cementową i metody aplikacji już w 1996 roku. Przetestowano wiele składów mieszanek i sposobów aplikacji w galerii testowej, aby móc odpowiednio uwzględnić właściwości skały, na którą materiał miał być nakładany.

Logistyka również była ważnym czynnikiem. Ze względu na długą drogę do tunelu beton towarowy musiał pozostawać w stanie płynnym, niezastygnięty przez dwanaście godzin. Specjalnie opracowany pociąg przeznaczony do transportu betonu z zespołem mieszającym oraz dostosowana do potrzeb jednostka betonu towarowego we wnętrzu tunelu odgrywały bardzo ważną rolę w zagwarantowaniu, że beton jest w stanie idealnym. Grupa zainwestowała również w budowę najnowocześniejszej cementowni w Szwajcarii i połączenie jej z infrastrukturą transportu kolejowego, a także w funkcjonowanie 400 wagonów towarowych. Te inwestycje zagwarantowały, że Grupa była w stanie wyprodukować aż 2.300 m³ betonu każdego dnia przy trybie pracy nieprzerwanej, całodobowej w momentach największego zapotrzebowania.

Uwzględniając całość niedokończonego jeszcze tunelu Ceneri Base, Grupa dostarczy w sumie 2,3 mln m³ betonu towarowego i 1 mln ton cementu na potrzeby tego wyjątkowego projektu.

 
GLOBALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ

Takie projekty, jak tunel Gotthard Base, często trwają wiele lat i stanowią wyjątkowe wyzwanie związane z miejscem budowy ze względów takich jak temperatura, czy warunki geologiczne. W przypadku stacji metra i linii średnicowych ograniczona dostępność w gęsto zaludnionych, śródmiejskich obszarach stanowi dodatkowy problem. W takich sytuacjach dopasowane do potrzeb rozwiązania wraz z bezproblemowo funkcjonującą logistyką, duże zdolności produkcyjne i niezawodne odstawy, połączone ze specjalistycznymi usługami doradczymi w zakresie betonu oraz globalne doświadczenie w pracach nad dużymi projektami stanowią najważniejsze kryteria przyznania kontraktu.

Firma Lafarge dysponuje wieloletnim doświadczeniem w budowie tuneli, a zapotrzebowanie na jej specjalistyczne doświadczenie jest duże na całym świecie. Budowanie tuneli do stacji metra znajdujących się w gęsto zaludnionych obszarach miejskich może być szczególnie trudnym zadaniem dla inżynierów i partnerów. Tak było w przypadku Linii B lyońskiego metra, która w najgłębszym miejscu biegnie 15 metrów poniżej koryta Rodanu. Podobnie było w przypadku systemu metra w Mediolanie, które w ciągu czterech ostatnich lat rozbudowano o w pełni zautomatyzowaną linię. Prace w gęsto zaludnionych obszarach stanowią wyzwanie na o wiele większą skalę. Obecnie taki projekt prowadzony jest w Kairze, gdzie firma Lafarge pomaga w budowie trzeciej linii metra. Około 15,5 mln osób mieszka w największym mieście na Bliskim Wschodzie, a 3,5 mln osób dojeżdża do niego do pracy, korzystając z metra. Nowa linia zostanie otworzona w 2019 roku i będzie obsługiwać kolejne 1,8 mln pasażerów.

Istotnym elementem każdego z tych projektów było opracowanie indywidualnego rozwiązania obejmującego specjalne produkty i zintegrowaną logistykę, która jest jedną z mocnych stron Lafarge przy pracach nad dużymi projektami infrastrukturalnymi. 
 

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE JAKO ELEMENT KONKURENCYJNOŚCI

Dostępność dużych zdolności produkcyjnych i niezawodne dostawy to dwa bardzo ważne czynniki, które przyczyniły się do tego, że firma Lafarge wygrała przetarg na budowę największego tunelu autostradowego w Brisbane w Australii. Prace nad betonowaniem sklepienia części tunelu musiały być prowadzone bez przerwy. Jednej nocy firma Lafarge dostarczyła w sumie 2.800 m³ betonu. Aż 48 ciężarówek przywoziło beton w cyklach dwuminutowych. Dzięki czterem pompom do betonu przez całą noc wylewano aż 300 m³ betonu na godzinę.

Logistyka była również ważnym czynnikiem w Indiach. Stanowiła tam podstawowy element umowy na dostawy cementu na potrzeby tuneli kolejowych i drogowych Qazigund-Banihal, które są budowane w stanie Dżammu i Kaszmir. Tunele te mają długość 8 i 11 km. Dzięki nim czas podróży przez Himalaje będzie krótszy o ponad trzy godziny. Aby zapewnić, że cement będzie dostarczany w sposób bezpieczny i terminowy, Grupa sporządziła szczegółowy plan. Najpierw z fabryki cement musiał być transportowany w dół zbocza przez 85 kilometrów, a potem był transportowany drogą kolejową przez 400 kilometrów aż do miasta Dżammu. Dalsze 225 kilometrów przewożony był transportem drogowym do miejsca budowy, które znajdowało się ponad 3 tysiące kilometrów nad poziomem morza. Od rozpoczęcia budowy w 2012 roku na miejsce budowy dostarczono ok. 62 tysięcy ton cementu.   
 

POŁĄCZONA WIEDZA I PARTNERSTWO UKIERUNKOWANE NA WSPÓŁPRACĘ   

Na doświadczenie Lafarge w budowie tuneli istnieje również znaczne zapotrzebowanie w ekwadorskiej dżungli, gdzie budowana jest hydroelektrownia Coco Codo Sinclair. Obiekt ten, który w przyszłości będzie zaspokajał potrzeby energetyczne połowy kraju, jest największym projektem hydroelektrowni w historii tego kraju i jednym z największych projektów infrastrukturalnych w Ameryce Łacińskiej. W ramach tego projektu firma Lafarge musiała nie tylko poradzić sobie z wyzwaniami natury logistycznej, związanymi z dostawami materiałów do odległych regionów dżungli, ale także zadbać o to, aby jakość cementu spełniała specjalne wymagania dla tego projektu. Miejscowe kruszywa zawierały krzemionkę i dlatego cement musiał być odporny na jej reakcje z zasadami, które mogłyby prowadzić do powstawania niebezpiecznych pęknięć w betonie. Cały projekt zakłada wybudowanie 25-kilometrowego tunelu, który będzie dostarczał wodę do obiektu, ściany zapory i urządzenia do poboru wody na rzece Coca.

Lafarge utworzyło specjalny zespół ekspertów, który zajmuje się wszelkimi kwestiami biznesowymi, technicznymi i finansowymi w ścisłej współpracy z władzami, planistami i chińską firmą budowlaną w zakresie oceny tego szeroko zakrojonego projektu. Dzięki tej udanej współpracy firma Lafarge miała szansę zrealizować dalsze projekty w Ekwadorze i została zaangażowana przy budowie kolejnych czterech zapór w tym kraju.