IZOLBET KMB 2K - hydroizolacja polimerowo-bitumiczna KMB


Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna masa asfaltowa modyfikowana polimerami typu KMB (PMBC) do wykonywania izolacji wodochronnych i przyklejania płyt izolacyjnych.

Image
odporny-na-wode-pod-cisnieniem-08-mpa.jpg

Odporny na wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa

Image
wzmocniony-wloknami.jpg

Wzmocniony włóknami

Image
bezpieczny-dla-styropianu.jpg

Bezpieczny dla styropianu

Image
latwa-i-szybka-aplikacja-rowniez-z-natrysku.jpg

Łatwa i szybka aplikacja również z natrysku

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

 • odporny na wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa, co odpowiada parciu ponad 80 m słupa wody
 • odporny na agresywne substancje występujące naturalnie w gruncie wg PN-EN 206-1
 • tworzy barierę antyradonową
 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • dzięki zbrojeniu włóknami tworzy powłokę o dużej odporności na spękania
 • powłoka o wysokiej elastyczności i zdolności przenoszenia rys podłoża o szerokości min. 2 mm
 • bezpieczny dla styropianu
 • nie spływa z powierzchni pionowych
 • łatwy do nakładania i obróbki
 • doskonała przyczepność do podłoży mineralnych
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • paroszczelny
 • nie zawiera rozpuszczalników

Zastosowanie produktu

 

 • izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna podziemnych części budowli
 • izolacja posadzek na gruncie w piwnicach i garażach
 • wykonywanie warstw paroizolacji (tarasy, stropodachy)
 • przyklejanie płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS)
Image
laf_izolbet-kmb-2k_30-kg.png.webp

Dane techniczne

 

Czas zużycia po wymieszaniu ok. 90 minut
Czas tworzenia powłoki ≤ 4 godzin dla grubości ok. 1 mm
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw ok. 5 godzin
Odporność na deszcz po ok. 5 godzinach
Zasypywanie wykopu po ok. 2 dniach
Odporność na wodę pod ciśnieniem 0,8 MPa
Zdolność do mostkowania rys w warunkach znormalizowanych ≥ 2 mm
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji Od +5°C do +30°C
Temperatura produktu podczas aplikacji od +5°C do +25°C
Gęstość objętościowa 1,1 ± 0,05 g/cm3
Aplikacja paca, natrysk (np. WAGNER HC 970, ciśnienie 210-250 Bar, dysza 0,043-0,052)

 

Przekroje