Lafarge w Polsce realizuje swoje sąsiedzkie zobowiązania na Kujawach

 

Lafarge w Polsce prowadziło w latach 2016-2017 sesję dialogu społecznego w Cementowni Kujawy w gminie Barcin. Firma wysłuchała potrzeb swoich sąsiadów, zobowiązała się do działania i konsekwentnie wprowadza deklaracje w życie. Lafarge podpisał już m.in. umowę z Nadleśnictwem Gołąbki na dostarczenie wód kopalnianych do nawadniania okolicznych lasów.

 

Lafarge w Polsce od początku swojej działalności stara się budować pozytywne i partnerskie relacje ze społecznościami lokalnymi w miejscach, w których działa. Kolejnym krokiem w budowaniu wzajemnej współpracy było przeprowadzenie sesji dialogu społecznego w trzech głównych lokalizacjach firmy – na Kujawach, w Małogoszczu i Radkowicach. Dla firmy kluczowe było poznanie postulatów przedstawicieli lokalnych społeczności i instytucji tam działających oraz współpraca oparta na obustronnym zrozumieniu i dobrej komunikacji. Sesje dialogu pozwoliły stworzyć plan działań, które spełniałyby oczekiwania sąsiadów firmy.  Lafarge przeszedł już od etapu planowania do realnych działań.

 

Spełnione deklaracje  

Lafarge w Polsce podsumowało swoją dwuetapową sesję dialogu społecznego w formie raportu „Dialog Społeczny Lafarge w Polsce”. Jest on dowodem na to, że dialog, zrozumienie i współpraca są możliwe i przynoszą wszystkim zainteresowanym stronom wymierne korzyści. W raporcie firma przedstawiła przede wszystkim oczekiwania sąsiadów na Kujawach i swoje zobowiązania, z których część już została zrealizowana, a kolejne są w trakcie realizacji.

 

Podczas sesji dialogu zgłoszono m.in. oczekiwanie dotyczące wykorzystania wody z terenów kopalni odkrywkowej Bielawy. W odpowiedzi Lafarge w Polsce podpisał w czerwcu tego roku umowę z Lasami Państwowymi, regulującą dostarczanie wód kopalnianych do nawadniania lasów. Aktualnie Lasy Państwowe przygotowują projekt oraz pozwolenia wodno-prawne. Realizacja projektu zaplanowana jest na 3 lata, a woda z terenów kopalni powinna popłynąć do zbiorników retencyjnych w 2019 roku.

 

Zgłoszono także oczekiwania związane z podniesieniem bezpieczeństwa na drogach, co jest bardzo istotną wartością dla Lafarge. Firma wesprze akcję budowy ścieżki rowerowo-edukacyjnej Barcin-Pakość. Producent dostarczy część materiałów oraz będzie przeprowadzał akcje edukacyjne. Poproszono także o zakup kamizelek i odblasków na potrzeby akcji realizowanych przez lokalną policję. WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim dołączyła do programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży i przekazała w II kwartale 2017 roku 1000 opasek odblaskowych, 500 odblaskowych zawieszek do plecaków i 850 kamizelek. Firma organizuje także akcję „Kierowca nie sowa”, w ramach której handlowcy jeżdżący po regionie rozdają kamizelki odblaskowe napotkanym pieszym, którzy są niewidoczni dla kierowców po zmroku.

 

Sesje dialogu społecznego organizowane przez Lafarge w Polsce cieszyły się dużym zainteresowaniem, były dynamiczne i pozwoliły każdej ze stron na szczere podzielenie się opinią na temat współpracy. - Jako przedstawiciel samorządu gminnego Gminy Barcin jestem dumny z tego, że na naszym terenie działa firma dbająca nie tylko najwyższą jakość i efektywność produkcji w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego, lecz także o bezpieczeństwo pracowników i poszanowanie ich praw. Na wysokie uznanie zasługuje fakt stworzenie platformy porozumienia – dialogu społecznego, w ramach której środowiska lokalne (samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji) mogą przedstawić swoje propozycje współpracy z Lafarge. Jestem przekonany, że ta cenna inicjatywa będzie kontynuowana i przyniesie obopólne korzyści firmie oraz społeczności lokalnej – podkreślił Michał Pęziak, Burmistrz Barcina.

 

Dialog oparty na równości i transparentności

 

Lafarge w Polsce swoją politykę lokalną prowadzi z naciskiem na długoterminową współpracę i wprowadzenie realnych zmian na lepsze w życiu społeczności. Firma opiera swój dialog społeczny na pełnej transparentności, otwartości i konsekwencji w działaniu.

 

- Dialog społeczny jest bardzo ważny dla całego sektora budowlanego. Nie chcemy podejmować żadnych działań wbrew woli społeczności. Nawiązanie dialogu ze wszystkimi stronami środowisk, w których prowadzimy działalność przemysłową jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Uważne słuchanie zainteresowanych stron prowadzi do lepszego zrozumienia i poznania wzajemnych oczekiwań. Dialog pozwala wypracować optymalny harmonogram działań. Plan kompromisu i wzajemnej akceptacji, który minimalizuje wpływ naszej działalności na codzienne życie naszych sąsiadów. Chcemy wznieść dialog ze społecznością lokalną na najwyższy poziom – tłumaczy Stanisław Sobczyk, Dyrektor Cementowni Kujawy, Lafarge w Polsce.