Amodit - pełna digitalizacja procesów w firmie


Zapomnij o papierowych dokumentach

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do zrównoważonego rozwoju coraz więcej firm poszukuje innowacyjnych rozwiązań minimalizujących ich wpływ na środowisko oraz optymalizujących procesy biznesowe. Amodit, nasz rewolucyjny system zarządzania obiegiem dokumentów wykorzystujący sztuczną inteligencję, idealnie wpisuje się w te trendy, umożliwiając praktyczne wdrożenie koncepcji "zero paper".

Dzięki Amodit firma Holcim osiągnęła znaczący postęp w eliminacji papierowych umów, przenosząc ponad 90% dokumentacji do formy elektronicznej. Jest to ogromny krok zarówno w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak i poprawy efektywności operacyjnej.

Inteligentne Procesy dla Dynamicznego Rynku


Amodit to jednak więcej niż tylko narzędzie do cyfrowego obiegu dokumentów. To zaawansowana platforma, która dzięki sztucznej inteligencji pozwala na modelowanie procesów i prognozowanie zachowań użytkowników. Pozwala to firmie Holcim na szybkie dostosowanie swoich operacji do zmieniających się potrzeb rynkowych, zwiększając elastyczność i reaktywność firmy na wyzwania.

Implementacja Amodit w Holcim znacząco skróciła czas procesów akceptacji umów, redukując procedury, które wcześniej mogły trwać tygodniami, do zaledwie kilku godzin. System szeroko wspiera różne rodzaje podpisów elektronicznych, co zapewnia szybką i bezpieczną akceptację dokumentów przez wszystkich zaangażowanych. 

Szybkość, Bezpieczeństwo, Innowacja


Implementacja Amodit w Holcim znacząco skróciła czas procesów akceptacji umów, redukując procedury, które wcześniej mogły trwać tygodniami, do zaledwie kilku godzin. System szeroko wspiera różne rodzaje podpisów elektronicznych, co zapewnia szybką i bezpieczną akceptację dokumentów przez wszystkich zaangażowanych.

Korzyści płynące z użycia Amodit są niepodważalne. Aplikacja przetworzyła ponad 3000 umów, z czego 90% przeszło pełną ścieżkę akceptacji cyfrowej, co znacząco poprawia efektywność operacyjną. Ponadto ponad 50% umów zostało podpisanych elektronicznie, co przyspiesza procesy i zmniejsza koszty związane z drukiem i dystrybucją dokumentów.

Amodit nie ogranicza się tylko do eliminacji papierowych umów. Platforma ta umożliwia również efektywne archiwizowanie dokumentów, co oszczędza miejsce i zasoby, a także wzmacnia bezpieczeństwo informacji dzięki elektronicznemu obiegu dokumentów.

Amodit i Holcim Redefiniują Zrównoważony Rozwój


Patrząc w przyszłość, firma Holcim planuje całkowite wyeliminowanie papierowych dokumentów, co dodatkowo potwierdza, że Amodit to nie tylko narzędzie do obiegu dokumentów, ale kompleksowe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować sposób zarządzania procesami biznesowymi w firmach.

Wdrożenie Amodit w Holcim jest znaczącym krokiem w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. To nie tylko osiągnięcie biznesowe, ale także świadectwo naszego zaangażowania w ochronę środowiska i optymalizację zasobów. Dzięki Amodit zmierzamy ku przyszłości bez papieru, gdzie efektywność, elastyczność i zrównoważony rozwój idą w parze.