Eric Olsen, prezes LafargeHolcim, opuszcza spółkę w lipcu 2017

 

24 kwietnia 2017 roku zarząd LafargeHolcim przyjął rezygnację Dyrektora Generalnego spółki, Erica Olsena, który opuści firmę 15 lipca 2017 roku – dwa lata po objęciu stanowiska prezesa i przyjęciu odpowiedzialności za skuteczne połączenie spółek Lafarge i Holcim.
Zarząd pragnąłby wyrazić swoją wdzięczność Ericowi Olsenowi za jego wieloletnie poświęcenie na rzecz firmy i nieoceniony wkład w integrację dwóch firm w roku 2015, za który był odpowiedzialny jako prezes spółki. – Eric Olsen scalił dwie organizacje i stworzył jedną globalną firmę. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za ten sukces – podkreślił Beat Hess, Prezes Zarządu.
 
– Po dwóch latach zarządzania LafargeHolcim, jestem dumny z naszych osiągnięć. Uwieńczone sukcesem połączenie dwóch firm dowodzi wielkiego zaangażowania i pasji 90 tysięcy naszych pracowników na całym świecie, dowodem tego jest dynamika naszych wyników. Grupa ma teraz wszystko, czego jej potrzeba, by z powodzeniem przekształcać branżę i budować nasz świat w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Moja decyzja wynika z głębokiego przekonania, że krok ten przyczyni się do rozwiązania problematycznych kwestii związanych z cementownią w Syrii. Choć nie byłem ani zaangażowany, ani nawet świadomy charakteru odbywających się tam działań – wierzę, że moje odejście przyczyni się do przywrócenia spokoju i zakończenia narażenia na szwank reputacji firmy – powiedział Eric Olsen.
 
Polska Informacja prasowa PAGE 2/3 Poszukiwanie następcy Erica Olsena już się rozpoczęło. Do chwili nominacji nowego prezesa Grupy funkcję tę pełnić będzie Beat Hess, Prezes Zarządu. Z dniem 15 lipca 2017 roku, gdy spółkę opuści Eric Olsen, obowiązki dyrektora generalnego przejmie Beat Hess, natomiast Roland Köhler (obecnie członek komitetu wykonawczego odpowiedzialny za Europę, Australię i Nową Zelandię oraz za obszar Trading) obejmie stanowisko Prezesa ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer).