Lafarge Partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Lafarge w Polsce dołączył do grona Partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To kolejny krok firmy na drodze do realizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju 2030, czyli długofalowej strategii, której jednym z filarów jest odróżnianie się.
Prezentacja nowych partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wśród których jest Lafarge, połączona była z ogłoszeniem 15. Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki.
 
Wśród rekordowej liczby 880 praktyk CSR realizowanych przez 180 firm w aktualnej, jubileuszowej edycji raportu zaprezentowane zostały dobre praktyki Lafarge. Zalicza się do nich między innymi uruchomienie WSPÓLNIE – Fundacji Lafarge. Opisane zostały także takie aktywności jak „Lider Dostępności", rewitalizacja placu zabaw w Brzezinach oraz konkurs ECO-Miasto.
 
„Społeczna odpowiedzialność biznesu jest częścią naszej strategii, która opiera się na 4 filarach: bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, odróżnianiu się, naszym rozwoju i braniu odpowiedzialności za wynik. CSR to dla nas sposób na długofalowe odróżnianie się. Jednak wszystkie kroki jakie podejmujemy w tym obszarze dotyczą ludzi – działamy na rzeczy lokalnych społeczności, edukacji, ochrony środowiska, dbania o wspólną przestrzeń. Zależy nam na budowaniu lepszych miast, ale przed wszystkim lepszych ludzi. To właśnie dlatego odpowiedzialny biznes i strategia naszej firmy są nierozerwalnie połączone” – przekonuje Federico Tonetti, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.
 
Dobre praktyki, zrealizowane w 2016 roku przez Lafarge, wpisują się w listę działań z obszaru dotyczącego zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych. W tym roku po raz pierwszy przedstawionym w raporcie praktykom przypisano również 17 globalnych celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Develompment Goals). Inicjatywy Lafarge przyczyniły się do realizacji Celu 4 - Jakościowej Edukacji oraz Celu 11, jakim jest Zrównoważone Miasta i Społeczności.