Lafarge w Polsce podwójnie doceniony w konkursie Raporty Społeczne

 

Pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu Lafarge w Polsce otrzymał nagrodę w kategorii Najlepszy debiut oraz wyróżnienie w kategorii Nagroda dziennikarzy. Raport nagrodzono za jego kompleksowość oraz całokształt działań Lafarge w Polsce.

 

Tegoroczna, 11. edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte, przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszonych raportów – aż 44 publikacje. Nagrody zostały przyznane w siedmiu kategoriach i wyłonione przez jury eksperckie, jury składające się z dziennikarzy oraz przez internautów.

 

Lafarge w Polsce został wybrany z 17 firm, które opublikowały swój raport po raz pierwszy i nagrodzony za Najlepszy debiut w opinii Jury. Firma otrzymała także drugie wyróżnienie przyznane przez dziennikarzy za całokształt działań i kompleksowość raportu. Publikacje oceniane były w trzech głównych obszarach: kompletność, zaufanie i komunikacja, przez jury składające się z ekspertów z dziedziny ekonomii ochrony środowiska, spraw społecznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Zobowiązania Lafarge w Polsce w obszarze zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech filarach: bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim, środowisku oraz gospodarce w obiegu zamkniętym. W 2016 roku, czyli okresie objętym raportowaniem, firma zrealizowała postawione przed sobą cele w tym zakresie, m.in.: zaaranżowała przy pomocy fundacji 2 000 m² przestrzeni publicznej, wykorzystała 1,5 mln ton odpadów jako paliwo alternatywne oraz wdrożyła plan bioróżnorodności w 45 kopalń kruszyw.

 

- Opracowanie pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju było okazją, aby zebrać w jeden dokument różnorodne działania, które nasza firma podejmuje w obszarze zrównoważonego rozwoju. Otrzymana nagroda jest dla nas dowodem na to, że strategia odróżniania, której CSR jest jednym z kluczowych filarów, jest nie tylko elementem, który pozostaje na papierze, ale jest konsekwentnie realizowana przez naszych pracowników. Mamy jeszcze większą motywację, aby prowadzić nasz biznes z myślą o przyszłości i korzyścią dla naszych pracowników, społeczności lokalnych i partnerów biznesowych.  Dlatego też na co dzień realizujemy hasło „Dbaj, Dziel się, Działaj” – podkreśla Jolanta Bosca, Dyrektor WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim.

 

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W konkursie wyróżniane są firmy i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność, uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonanie w publikowanych raportach.