Nanjing Kisen International Engineering generalnym wykonawcą modernizacji Cementowni Małogoszcz

 

Holcim (dawniej Lafarge) wybrało Nanjing Kisen International Engineering na generalnego wykonawcę modernizacji Cementowni Małogoszcz. Planowany czas realizacji to dwa lata, a całość inwestycji, której nakłady łącznie wyniosą ponad 100 mln euro, zostanie ukończona w 2023 r. Dzięki zastosowanym technologiom, w Polsce produkowany będzie jeden z najbardziej ekologicznych cementów w Europie.

Wybrana przez Holcim międzynarodowa firma inżynieryjna Nanjing Kisen International Engineering specjalizuje się w kompleksowych budowach i modernizacjach dużych zakładów cementowych i jest pionierem technologicznym w tym obszarze. Kontrakt realizowany jest na zasadach EPC (Engineering, Procurement and Construction), gdzie wykonawca koordynuje wszystkie prace projektowe, zaopatrzeniowe oraz budowlane i jest zobowiązany dostarczyć kompletny obiekt na określonych zasadach i w gwarantowanym terminie. Generalny wykonawca wybierze podwykonawcę na polskim rynku. Dzięki modernizacji Cementownia Małogoszcz zostanie wkrótce jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów cementowych w Europie.

Zaprosiliśmy partnera z dużym doświadczeniem w realizacji inwestycji w zakładach cementowych na świecie, z którym jako Grupa Holcim współpracowaliśmy przy kilku podobnych przedsięwzięciach. To bardzo ekscytujący projekt, ale jest też dużym wyzwaniem, gdyż zamierzamy kontynuować normalną pracę cementowni i obsługiwać naszych klientów. Musimy przy tym zachować bezpieczeństwo wszystkich pracowników i podwykonawców. Do projektu modernizacji dedykowanych będzie ponad 450 osób na placu budowy – mówi Xavier Guesnu, Prezes Zarządu.

Przy wyborze wykonawcy Holcim kierował się doświadczeniem w prowadzeniu podobnych inwestycji, znajomością biznesu, innowacyjnością rozwiązań oraz kompleksowością oferty. Nanjing Kisen International Engineering jako jedyny wykonawca spełnił wszystkie wymogi, zarówno pod kątem zaawansowania rozwiązań, jak i deklarowanego terminu zakończenia modernizacji. Firma zrealizowała już wiele podobnych inwestycji na świecie i ma na koncie ponad 400 projektów realizacji suchych linii cementu i inwestycji obejmujących wdrażanie systemów produkcji energii z ciepła. To pierwsza realizacja firmy Nanjing Kisen International Engineering w Polsce i UE.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zmniejszają wpływ na środowisko

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie i łączy znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20. Będzie to możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych np. biomasy, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych w produkcji. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o jedną trzecią. Wszystkie rozwiązania zostaną oparte na technologiach cyfrowych, co wpłynie na efektywność operacyjną zakładu i umożliwi predykcję nieprzewidywalnych w normalnych warunkach incydentów.

Realizacja tej inwestycji wpisuje się w cel Grupy Holcim jakim jest redukcja emisji CO2 o 20 w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce naszą ambicją jest redukcja o 55 do 2025 w porównaniu do roku 1990. Dzięki modernizacji zakładu będziemy mogli produkować bardziej ekologiczne cementy, redukując jednocześnie ślad węglowy innych produktów budowlanych – dodaje Xavier Guesnu.

Pierwsze prace związane z modernizacją Cementowni Małogoszcz ruszyły w październiku 2020 r. W grudniu 2022 r. zostanie wyprodukowany pierwszy klinkier, a całość przedsięwzięcia zostanie ukończona na wiosnę 2023 r. Część inwestycji będzie realizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.