„Wspólnie dla regionu” – wystartował nowy program grantowy Fundacji Holcim w Polsce

 
wspolnie dla regionu 4

11 marca ruszyła pierwsza edycja programu grantowego prowadzonego przez WSPÓLNIE – Fundację Holcim. Zgłaszając się do niego można uzyskać dofinansowanie od 3 000 do 15 000 zł na realizację projektów odpowiadających na lokalne potrzeby. Celem programu jest angażowanie społeczności z okolic zakładów Holcim (dawniej Lafarg) w Polsce do działań na rzecz zagospodarowania przestrzeni wspólnej, edukacji i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Wnioski w programie „Wspólnie dla regionu” można składać do 23 kwietnia 2019 roku.

Wspólne działanie dla dobra społeczności
Program „Wspólnie dla regionu” powstał, by wspierać i angażować mieszkańców w lokalne inicjatywy, które wpływają na rozwój społeczności oraz promują zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia. Projekty zgłaszane do programu mogą dotyczyć: estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni, profilaktyki i promocji zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia, a także ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz poszerzania wiedzy w tym zakresie. Zwycięskie inicjatywy otrzymają grant o wysokości od 3 000 do 15 000 zł.

- Rozmawiając, podczas sesji dialogu społecznego, czy realizacji projektów fundacyjnych, z mieszkańcami okolic zakładów, widzimy, że nasi sąsiedzi mają mnóstwo pomysłów na to, co zrobić, żeby zmienić swoje otoczenie na lepsze. Chcemy im w tym pomóc. Liczę, że „Wspólnie dla regionu” będzie mobilizować naszych sąsiadów do realizacji swoich pomysłów. Mocno stawiamy także na wspólne realizowanie projektów – angażowanie w nie całych społeczności, lokalnych organizacji, a także wolontariuszy Holcim. Działając razem, możemy osiągnąć dużo więcej – podkreśla Kinga Walczyńska, Dyrektor WSPÓLNIE – Fundacji Holcim.

Od pomysłu do realizacji

Do programu mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne (za pośrednictwem organizacji pozarządowych) oraz szkoły, przedszkola czy instytucje kultury. Wnioski można składać do 23 kwietnia 2019 roku za pomocą formularza online na stronie internetowej: www.fundacjawspolnie.pl, za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres WSPÓLNIE – Fundacji Holcim. Nadesłane zgłoszenia przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną. Członkowie komisji programowej w szczególności będą oceniać: użyteczność działań i ich rezultatów dla mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców i społeczności lokalnych w projekt, odległość miejsca realizacji projektu od najbliższego zakładu Holcim w Polsce, możliwość kontynuacji działań oraz wiarygodny i rzetelny kosztorys. Ogłoszenie projektów, które otrzymały granty, nastąpi 20 maja 2019 roku.

WSPÓLNIE - Fundacja Holcim od 2016 roku wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości ich życia. Fundacja realizuje długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela wsparcia merytorycznego i finansowego oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi.

Więcej informacji na temat programu grantowego „Wspólnie dla regionu” można znaleźć na stronie: www.fundacjawspolnie.pl oraz profilu fundacji na Facebook: www.facebook.com/FundacjaWspolnie/