Budynek wielorodzinny w Sosnowcu przy ul. Sedlaka – innowacyjny stropodach z pianą AIRIUM od Holcim

AIRIUM – innowacyjny materiał budowlany od Holcim

Piana izolacyjna AIRIUM to jeden z innowacyjnych produktów Holcim (dawniej Lafarge) bazujący na cemencie. Powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz środowiska naturalnego. Ma świetne parametry techniczne, pozwala na szybką realizację prac budowlanych i obniżenie

Na czym polega innowacyjność AIRIUM?

Poszukując rozwiązań alternatywnych, specjaliści Holcim opracowali produkt o uniwersalnym zastosowaniu i wartościowych cechach, takich jak m.in.:

 • dobra izolacyjność termiczna, której piana nie traci nawet po nasyceniu wodą i ponownym osuszeniu;
 • doskonałe dopasowanie do kształtu podłoża – dzięki swojej półpłynnej konsystencji materiał doskonale wypełnia wszelkie luki i puste przestrzenie, eliminując tym samym powstawanie mostków termicznych i akustycznych;
 • dobra dyfuzyjność pary wodnej;
 • niewielki ciężar (już od 70 kg/㎥);
 • wysoka trwałość (ponad 100 lat).

Po ułożeniu AIRIUM stanowi jednocześnie warstwę izolacyjną i wyrównawczą, co przyspiesza prace budowlane, podobnie jak sposób wbudowania materiału dostarczanego na miejsce za pomocą węża.

Jak AIRIUM wspiera zrównoważony rozwój?

W przypadku materiałów budowlanych, które dostarczane są na każdą budowę w dużych ilościach, czynnikiem szkodliwym dla środowiska jest transport. Dlatego Holcim stara się ograniczyć przewóz np. betonu, stosując mobilne wytwórnie lub projektując materiały takie jak wielozadaniowa piana cementowa wytwarzana na miejscu budowy przez AIRIUM Truck. W ten sposób ślad węglowy zostaje ograniczony do minimum. Warto również zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt AIRIUM jako materiału budowlanego. Piana jest niepalna, w pełni mineralna i pozbawiona lotnych związków organicznych (LZO) oraz bezpieczna dla zdrowia. W 100% poddaje się recyklingowi, a ze względu na swoją formę nie generuje powstawania odpadów.

Mobilna wytwórnia sposobem na rozwiązanie wielu problemów

Piana AIRIUM jest materiałem innowacyjnym z powodu zarówno jej parametrów, wielu możliwości zastosowań, jak i minimalnego wpływu produktu na środowisko. Tworząc AIRIUM, specjaliści Holcim dużą wagę przykładali do kwestii ekologicznych, w tym także do ograniczenia do minimum śladu węglowego towarzyszącego produkcji i transportowi materiału. Specyfika AIRIUM oraz chęć sprostania wyzwaniom proekologicznym zaowocowały mobilną wytwórnią produktu. Dzięki AIRIUM Truck, piana może być wytwarzana na miejscu budowy, co eliminuje konieczność transportu dużych ilości materiału. Taki sposób wytwarzania piany izolacyjnej ma jeszcze jedną zaletę – oszczędność miejsca. Choć w przypadku budynku w Sosnowcu teren budowy zapewniał pełen komfort wykonywania robót, to jednak kompaktowość systemu AIRIUM może mieć zasadnicze znaczenie, szczególnie w centrach dużych miast. Wąskie przestrzenie ulic często utrudniają prowadzenie prac budowlanych, zmuszając do zmiany ruchu kołowego i przyczyniając się do jeszcze większego korkowania dużych obszarów miejskich. Dzięki AIRIUM Truck na realizację prac związanych z rozprowadzaniem piany potrzeba niewiele miejsca, a system oparty na pompowaniu materiału nawet na stosunkowo duże wysokości znacznie przyspiesza wykonanie zadania.

Jak zastosowano AIRIUM na budowie w Sosnowcu?

W Sosnowcu przy ul. Sedlaka powstaje budynek przeznaczony na potrzeby mieszkalne. Budowa rozpoczęła się w 2020 roku, a wiosną 2022 roku zastosowano pianę na dachu budynku. Warto zaznaczyć, że w tej realizacji AIRIUM zostało zastosowane również jako warstwa podposadzkowa izolacyjna. Nie jest to pierwszy przypadek, w którym użyto AIRIUM w roli warstwy stropodachu – w 2021 roku z powodzeniem zrealizowano podobne zadanie w innym mieście w Polsce. W Sosnowcu piana AIRIUM została zastosowana jako warstwa spadkowa na dachu płaskim o powierzchni około 650 ㎡. Dla 4-piętrowego budynku w centrum miasta specjaliści Holcim zaproponowali następujący układ warstw stropodachu:

 • strop;
 • warstwa AIRIUM o grubości od 24 do 38 cm;
 • folia paroizolacyjna;
 • styropapa o grubości 20 cm.

Projekt obejmował także technologię przygotowania i wbudowania materiału. Zastosowano pianę o gęstości 150 kg/㎥. Aby pokryć całą powierzchnię dachu, AIRIUM Truck wyprodukował 145 ㎥ piany. Do zadań Holcim należał również nadzór nad przebiegiem prac w pierwszej fazie realizacji zadania. Układanie warstwy AIRIUM poprzedzono pracami, których celem było wyznaczenie odpowiedniego spadku zgodnie z projektem. Dlatego powstały sekcje wykonane z płyt styropianowych, wzmocnione profilami stalowymi. Odpowiednio docięte płyty wraz z szynami zapewniły zachowanie odpowiedniego spadku podczas aplikacji piany. AIRIUM układano kolejno w sekcjach, aż pokryto warstwą spadkową całą powierzchnię dachu.

Jak przebiegała realizacja zadania?

Doświadczenie zdobyte podczas realizacji podobnego zadania w 2021 roku pozwoliło na sprawne i szybkie przeprowadzenie prac. Podanie mieszanki z AIRIUM Trucka na wysokość 5 kondygnacji nie sprawiło żadnych problemów. Jakie korzyści przyniosło inwestorowi podjęcie decyzji o zastosowaniu AIRIUM zamiast tradycyjnych materiałów? Oto najważniejsze z nich:

 • wysoka jakość produktu;
 • znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadań związanych z ułożeniem warstwy spadkowej (AIRIUM) i izolacyjnej (styropapa);
 • zredukowanie liczby pracowników wykonujących zadanie i możliwość oddelegowania części z nich do innych prac w tym samym czasie;
 • możliwość wyróżnienia się wśród innych przedsiębiorstw jako firma promująca strategię zrównoważonego rozwoju i popierająca innowacyjne rozwiązania.

Czas ma na budowie szczególne znaczenie. Dlatego każdy sposób i materiał przyspieszający prace budowlane jest wysoko ceniony zarówno przez inwestorów, jak i kierowników budowy. Ułożenie warstwy AIRIUM oraz warstwy styropapy na dachu sosnowieckiego budynku zajęło w sumie 19,5 godziny.

Pogoda – ten czynnik opóźniający prace trudno wyeliminować

Mimo braku problemów natury technicznej i organizacyjnej nie udało się zrealizować prac zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Zawinił najmniej przewidywalny czynnik, czyli pogoda. Z powodu deszczu trzeba było przełożyć prace związane z układaniem styropapy. Ostatecznie udało się jednak przeprowadzić zadanie sprawnie i bez szkody dla całości przedsięwzięcia budowlanego.

I znowu sukces…

Piana izolacyjna AIRIUM jest materiałem, który zmienia podejście do realizacji wielu prac budowlanych. W budynku wielorodzinnym w Sosnowcu przy ul. Sedlaka została użyta do ułożenia warstwy spadkowej na dachu. Odpowiednio dobrana przez specjalistów Holcim gęstość piany pozwoliła na aplikację produktu w taki sposób, by ułożenie warstwy z wymaganymi spadkami było łatwe i szybkie. Doświadczenie oraz dobre zaplanowanie prac sprawiły, że dostarczenie produktu z AIRIUM Truck na dach nad 4. piętrem budynku odbyło się bez przeszkód. Realizacja całego zadania zajęła w sumie 19,5 godziny w blokach czasowych 3 × 6,5 godziny. AIRIUM użyte jako warstwa spadkowa uwarunkowało sposób realizacji stropodachu. Zysk inwestora w stosunku do tradycyjnych metod to przede wszystkim krótki czas wykonania prac przy zaangażowaniu mniejszej liczby pracowników oraz optymalizacja kosztów warstw izolacji, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie nakładów finansowych na wykonane zadania.

Pozostałe realizacje