W trosce o pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo są dla Lafarge kluczowe. Mimo pandemii koronawirusa nadal działamy zgodnie z tymi wartościami, do tego działamy sprawnie, szybko i z wielką solidarnością. Chronimy naszych pracowników i ich rodziny przed COVID-19 po godzinach.

cementownia malogoszcz covid 2
Cementownia Małogoszcz.

Pracownicy Lafarge otrzymują wsparcie 24 h

Wszyscy pracownicy Lafarge Polska są chronieni przed COVID-19 w godzinach pracy – tam, gdzie było to możliwe, przenieśliśmy się na pracę zdalną, wprowadziliśmy też najwyższe ograniczenia BHP i środki higieny w naszych zakładach (środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej, ograniczona liczba pracowników, dbamy o zalecany dystans itd.). Chcemy dla pracowników zrobić o wiele więcej, stąd zdecydowaliśmy się na dodatkowe działania.

Już od pierwszych niepokojących doniesień na temat koronawirusa wdrożyliśmy odpowiednie narzędzia i środki ochrony, aby chronić pracowników. Na bieżąco monitorujemy najnowsze doniesienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i odpowiednio na nie reagujemy.

Co zrobiliśmy dla naszych pracowników:

  • zamówiliśmy 150 000 jednorazowych rękawiczek i 15 000 masek chirurgicznych dla 1500 pracowników Lafarge Polska do użytku prywatnego
  • powołaliśmy grupę 60 Koordynatorów ds. Zapobiegania COVID-19, oprócz tego zapewniliśmy w każdej lokalizacji odpowiednią ilość środków dezynfekujących oraz środki ochrony indywidualnej
  • wdrożyliśmy otwartą komunikację pomiędzy zarządem a pracownikami i na bieżąco przekazujemy informacje na temat działalności biznesowej firmy

 

Dzięki działaniom Lafarge pracownicy chronią siebie i swoje rodziny w czasie wolnym i są bardziej świadomi tego, jak zachować bezpieczeństwo podczas pandemii. 

Stale rozmawiamy z pracownikami i wprowadzamy działania mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa.

cementownia kujawy covid
Cementownia Kujawy.

Wprowadziliśmy Program #zadbajmyosiebie

#zadbajmyosiebie oznacza pełną troskę i koncentrację na potrzebach naszych pracowników. Inicjatywa ma za zadanie wspierać codzienną pracę,ale również czas w którym pracownicy spędzają ze swoimi rodzinami.Dostarczamy im wiedzę na temat narzędzi ułatwiających pracę zdalną, dbamy o ich emocje. Dwa razy w tygodniu dzielimy się z pracownikami sugestiami oraz propozycjami, jak zadbać o siebie w czasie pandemii, np. jak radzić sobie z emocjami i stresem, oraz jak zorganizować sobie pracę, np. narzędzia, które ułatwią pracę zdalną i prowadzenie zespołu on-line. 

  

Co robimy w trosce o pracowników:

  • otwarte szkolenia on-line dotyczące radzenia sobie z emocjami
  • artykuły o pracy w domowym biurze
  • otwarty dostęp do aplikacji INSPIRO dla wszystkich, którzy chcą się zainspirować
  • wideo relaksacyjne stworzone przez zespół L&D
  • szkolenie kierowników w zakresie zdalnego kierowania zespołem

 

Ponadto codziennie nasi pracownicy mogą napić się razem kawy online w specjalnych wirtualnych pokojach, dedykowanych poszczególnym lokalizacjom.

 
cementownia malogoszcz covid
Cementownia Małogoszcz.

Bezpieczne paczki dla pracowników

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ich rodzin wszyscy pracownicy otrzymają rękawiczki ochronne oraz 10 szt. maseczek do użytku prywatnego. Pierwsze paczki zostały już przekazane w Małogoszczu, na Kujawach oraz w Nowej Hucie.