Grupa LafargeHolcim ogłasza wyniki za I kwartał 2017 roku

 

 

  • Dobre wyniki w pierwszym kwartale: potwierdzają się założenia przyjęte na rok 2017.

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,3 (według danych porównywalnych) wiąże się głównie z korzystnymi cenami oraz dynamiką wzrostu sprzedaży;

  • Odnotowano wzrost zysku operacyjnego EBITDA o 14,5 według danych porównywalnych;

  • W pierwszym kwartale odnotowano wzrost zysku netto i skorygowanego wskaźnika zysku na akcję;

  • Zadłużenie netto w wysokości 15 miliardów CHF na koniec kwartału stanowi odzwierciedlenie sezonowości rynku;

  • Osiągnięte wyniki potwierdzają prawidłową realizację założeń przyjętych na 2017 rok.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, który mogą Państwo pobrać klikając poniżej: