Lafarge deklaruje dalszą współpracę z lokalną społecznością

 

Cementownia Małogoszcz będzie nadal aktywnie wspierać lokalną społeczność poprzez projekty służące poprawie jakości życia i wyglądu najbliższego otoczenia – to wnioski płynące z sesji dialogu społecznego, która odbyła się 11 października br. w Małogoszczu. Wsparcie otrzymają ciekawe inicjatywy związane z edukacją, infrastrukturą, środowiskiem, zdrowiem oraz zatrudnieniem. Projekty te będą realizowane we współpracy z interesariuszami.

Działalność Cementowni Małogoszcz to nie tylko produkcja wysokiej jakości materiałów budowlanych, ale również dbałość o jakość życia lokalnych społeczności i środowiska naturalnego. Nierozerwalnie związani z regionem, pracownicy cementowni, przy aktywnym udziale lokalnych społeczności, z powodzeniem realizują projekty, które skupiają się wokół 5 obszarów: edukacji, infrastruktury, dbałości o środowisko, zdrowiu i zatrudnieniu.

W Lafarge zawsze dbamy o to by być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Dlatego realizujemy projekty, które angażują zarówno pracowników firmy jak i mieszkańców. Odpowiadamy na kolejne potrzeby, które są zgodne z naszą polityką, ale też służą naszej lokalnej społeczności i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Co więcej, wzmacniamy również potencjał gospodarczy regionu poprzez silną współpracę z lokalnymi Przedsiębiorcami. Wspieramy nasz region i wspólnie z lokalną społecznością tworzymy klimat współpracy oraz wzajemnego zaangażowania w sprawy regionu, o czym świadczą pozytywne opinie mieszkańców i władz samorządowych – podsumował Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz.

Podczas sesji dialogu Lafarge odpowiedział na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców w czerwcu tego roku. W ramach projektów przeprowadzone zostaną m.in. działania edukacyjne dotyczące paliw alternatywnych, przekazanie 250 t żyznej warstwy ziemi na potrzeby zagospodarowania terenu wokół remizy w Leśnicy. W ramach projektu wolontariatu pracowniczego "Ludzie Lafarge" realizowanego przez fundację WSPÓLNIE LafargeHolcim firma włączy się w wprowadzenie nasadzeń i zagospodarowanie fragmentu terenu wiejskiego w sołectwie Leśnica oraz wprowadzenie wysokiej zieleni w miejscowości Bocheniec. Potwierdzone zostało również przyznanie grantu na budowę miejsca spotkań przy ognisku obok Domu Ludowego w Zakruczu.

Lafarge zadeklarował dalsze wsparcie takich inicjatyw jak Bieg Ulicami Małogoszcza oraz Miesiąc Bezpieczeństwa.

Rok 2019 jest szczególną datą dla Cementowni Małogoszcz. W tym roku obchodzi 45-lecie działalności. Wyprodukowanie pierwszego cementu nastąpiło w 1974 roku, a już rok później uruchomiono drugą, trzecią i czwartą linię wypału klinkieru. Jak podkreślono na sesji, obecny rok jest ważny z jeszcze jednego względu: w tym roku nastąpiło rozpoczęcie przygotowań do projektu modernizacji zakładu. Kolejna sesja dialogu odbędzie się już w przyszłym roku.