Holcim kolejny raz stawia na relacje z mieszkańcami

 

Na terenie Cementowni Kujawy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele i eksperci Holcim (dawniej Lafarge) odpowiedzieli na zgłoszone przez reprezentantów lokalnych organizacji potrzeby. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele okolicznych gmin, sołectw, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na ich terenie.

dialog spoleczny lafarge 2019

Spotkanie odbyło się 3 października 2019 roku w Bielawach na terenie Cementowni Kujawy i było kolejną sesją w ramach dialogu społecznego. `Już od trzech lat firma zaprasza przedstawicieli regionalnych organizacji, mieszkańców i przedstawicieli gmin do stołu, aby porozmawiać o lokalnych problemach i obszarach, w których Holcim może zaproponować pomoc.

Podczas tej sesji dialogu firma odpowiadała na potrzeby zgłoszone podczas czerwcowej sesji. Spotkanie otworzył Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy, który przywitał gości i podkreślił, jak ważne są to spotkania dla firmy i mieszkańców.

Już trzeci rok spotykamy się na sesji dialogu społecznego z naszymi interesariuszami, gdzie w sposób transparentny i komunikatywny wysłuchujemy potrzeb, a następnie po wakacjach odpowiadamy na potrzeby i informujemy, w które z nich możemy się zaangażować. Bardzo nam zależy na tym, aby wspierać nasze lokalne społeczności i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które będą przyczyniały się do rozwoju lokalnych społeczności – mówi Marek Michalski.

Odpowiadanie na potrzeby

W kolejnej części Łukasz Ludwisiak, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju, podsumował dotychczasową współpracę i przypomniał, w jakich obszarach firma może wspierać lokalne działania. Także Kinga Walczyńska, Prezes WSPÓLNIE – Fundacji Holcim podsumowała programy fundacji, w których lokalna społeczność brała udział.

Firma odpowiedziała na 17 potrzeb, które zostały zgłoszone podczas czerwcowego spotkania. Tym razem zadeklarowana została pomoc m.in. w organizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy dla uczniów szkół na terenie gminy Barcin w ramach organizowanego już od 10 lat Miesiąca Bezpieczeństwa. Dodatkowo z inicjatywy pracowników firmy i WSPÓLNIE – Fundacji Holcim przeprowadzone zostaną warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów Zespołu Szkół w Barcinie. Pracownicy-wolontariusze podzielą się wiedzą z zakresu rynku pracy, przybliżą lokalnej młodzieży zasady rekrutacji, pomogą w weryfikacji swoich kompetencji, a także poprowadzą zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzą się, jak wygląda praca na różnych szczeblach i stanowiskach.

Promocja bezpieczeństwa w pracy w życiu prywatnym jest jednym z najważniejszych celów odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez Holcim w Polsce. Od wielu lat podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych i komunikacyjnych promujących zdrowie i bezpieczeństwo – mówi Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.  Edukacja to jeden z kluczowych obszarów, w który inwestujemy, gdyż mamy świadomość, że wspieramy w ten sposób wychowanie przyszłej kadry naszych zakładów – dodaje.

Ważne inwestycje

Holcim regularnie wspiera regionalne Pałuckie Centrum Zdrowia, dlatego także w tym roku firma przekazała środki finansowe w wysokości 25 tysięcy złotych i planuje kontynuować wsparcie finansowe na rzecz tej placówki. Dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymał także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Duży wkład w lokalne inwestycje ma też Zakład Górniczy “Kujawy”.

Od dłuższego czasu wspieramy projekty środowiskowe takie jak np. rekultywacja lasów w okolicy Wojdala, gdzie dostarczamy 120 tys. m3 mas ziemnych. Dzięki temu do marca 2020 roku blisko 4ha nieużytku zostanie zrekultywowane. Wspieramy także lokalne projekty drogowe i nieodpłatnie przekazujemy w formie darowizn kruszywo na ich naprawę  mówi Hubert Włodarski Dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy.

Udział w lokalnych wydarzeniach

Holcim w Polsce stara się także angażować w lokalne wydarzenia. Pracownicy firmy wzięli udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez sekcję “Karaś” na jeziorze w Szczepanowie. Warto nadmienić, że rewitalizacja jeziora była jedną z inicjatyw podniesionych na wcześniejszej sesji dialogu społecznego i od początku wspieranych przez cementownię i zakład górniczy.

Firma objęła także patronatem pierwsze charytatywne zawody dogtrekkingowe (bieg na orientację z psem) w Barcinie. W trakcie wydarzenia zebrano 8 614 zł, które przekazano na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu. W czasie imprezy uczestnicy i kibice mogli nauczyć się zasad resuscytacji zwierząt na psim fantomie, a także zapoznać się z zasadami adopcji milusińskich.

Udana współpraca

Spotkanie zakończyła dyskusja, która stała się okazją do wymiany doświadczeń i refleksji nad kilkuletnim już procesem budowania transparentnych relacji. Wart podkreślenia jest fakt, że w oczach uczestników sesji doceniana jest rola Holcim na Kujawach, nie tylko jako pracodawcy, ale również jako odpowiedzialnego i współpracującego sąsiada.