Lafarge kontynuuje dialog społeczny w Radkowicach

 

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie z sąsiadami zamieszkującymi okolice Kopalni Radkowice. Firma podsumowała na nim działania podjęte w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone podczas pierwszej edycji spotkań. Przedstawiciele Lafarge omówili realizację 15 zgłoszonych oczekiwań, wysłuchali potrzeb oraz zadeklarowali dalszą współpracę i chęć dialogu.

 

Tegoroczna inicjatywa to kolejny etap sesji dialogu społecznego, zapoczątkowanych przez Lafarge na przełomie 2016 i 2017 roku. Od początku swojej działalności firma ze szczególną troską podchodzi do budowania pozytywnych, partnerskich relacji ze społecznościami
w miejscach, w których działa.

 

Spotkania organizowane w ramach dialogu społecznego stanowią niepowtarzalną okazję
do poznania potrzeb naszych sąsiadów: nie tylko okolicznych mieszkańców, ale też przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu kopalni. My, jako firma, możemy z kolei pokazać efekty prac i wspólnie z interesariuszami wypracować dalsze kierunki działań. Takie rozmowy nie zawsze są łatwe, ale dzięki wzajemnej szczerości, szacunkowi oraz rzetelnej i transparentnej wymianie informacji, łatwiej o wzajemne zrozumienie
i konstruktywną współpracę –
podkreślił Przemysław Podsiedlik, Dyrektor Kopalni Radkowice, Lafarge w Polsce.

 

Działania podsumowane podczas sesji dialogowej były odpowiedzią na postulaty zgłoszone podczas spotkania przeprowadzonego w marcu 2017 roku. Oczekiwania sąsiadów zostały wtedy pogrupowane w trzech obszarach: edukacja, infrastruktura i środowisko.

 

W odpowiedzi na nie Lafarge zorganizował m.in. wycieczki edukacyjne i warsztaty dla dzieci ze szkół z Kielc, Brzezin i Bolechowic. Firma dofinansowała też realizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, w zaprojektowaniu którego uczestniczyli uczniowie placówki. Szkoła w Morawicy zdobyła natomiast nagrodę główną – 20 tys. zł, w zorganizowanym przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcin konkursie „Zakręceni w przestrzeni”. Jury konkursu doceniło w ten sposób projekt aranżacji przestrzeni wokół terenu rekreacyjno-sportowego.

 

Lafarge przeprowadził także liczne inwestycje na rzecz ochrony środowiska, ograniczenia pylenia i hałasu w Kopalni Radkowice. W ramach tych działań zabudowano terminal załadunku wagonów, wykonano hermetyzację przesypów, wybudowano mur ochronny przy przenośniku hałdującym. Zamontowano także system zraszania na terenie zakładu przeróbczego oraz zakładu przeróbki wstępnej „Kowala”. Lafarge regularnie usuwa też  zanieczyszczenia z pyłu i błota na drodze wojewódzkiej nr 763 (ul. Radkowicka) od wjazdu do kopalni do skrzyżowania z drogą na Lipowice. Samochód myjący i zraszający drogę dojazdową do kopalni pracuje przez 16 godzin dziennie, 5 - 6 dni w tygodniu.

 

Lafarge w Polsce prowadzi swoją politykę lokalną z naciskiem na długoterminową współpracę oraz wprowadzanie pozytywnych i realnych zmian w życiu społeczności. Firma opiera swój dialog społeczny na pełnej transparentności, otwartości i konsekwencji w działaniu. Dzięki prowadzeniu przejrzystego i uporządkowanego procesu Lafarge w Polsce od lat buduje dobrosąsiedzkie relacje z lokalnymi społecznościami.