Lafarge przedstawia w pełni zautomatyzowane Laboratorium Zmianowe w Cementowni Kujawy

 

Lafarge w Polsce jako pierwsza firma w polskiej branży cementowej, zrealizowała projekt innowacyjnego automatycznego laboratorium zmianowego z wykorzystaniem robota, służącego do analizy parametrów jakościowych wytwarzanych produktów. Koszt inwestycji to 2,5 mln euro. Dzięki w pełni zautomatyzowanemu laboratorium możliwe jest częstsze kontrolowanie próbek, dzięki czemu klienci mają pewność, że produkty Lafarge spełniają najwyższe standardy jakości.

 

Laboratorium w Cementowni Kujawy to w pełni zautomatyzowana jednostka, służąca do analizy głównych parametrów jakościowych mąki surowcowej, klinkieru i cementu. Nowoczesne laboratorium w Cementowni Kujawy to jedyny tego typu projekt w polskim przemyśle cementowym. Wykorzystano w nim najnowocześniejsze technologie i sprzęty światowych dostawców, które pozwalają na całkowitą automatyzację działań.

 

Laboratorium zmianowe w Cementowni Kujawy, wykorzystuje najnowsze trendy i rozwiązania w zarządzaniu produkcją cementu. Wspomaga ono pracę operatora centralnej sterowni poprzez zwiększoną częstotliwość analiz prób klinkieru i cementu. Dzięki częstszym kontrolom parametrów wytwarzanego surowca, mamy pewność, że produkty Lafarge spełniają najwyższą jakość dla końcowego użytkownika – komentuje Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.

 

Wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na lepszą kontrolę przy dużej liczbie rodzajów cementu produkowanych naprzemiennie w ciągu 24 godzin. Przy częstotliwości badań co godzinę, operator centralnej sterowni może szybciej i sprawniej podejmować działanie w reakcji na nieprawidłowości w próbce. Dzięki temu firma unika ryzyka produkcji materiałów z niewłaściwymi parametrami i zyskuje pewność, że jej klienci otrzymają cement najwyższej jakości.

 

Jednym z priorytetów Lafarge w Polsce jest ciągła poprawa jakości naszych produktów, gwarantująca pełne zadowolenie i satysfakcję wszystkich klientów. Wprowadzanie nowoczesnych technologii pozwala nam wyróżnić się na rynku. Innowacyjność wpisana jest w DNA naszej marki, dlatego ciągłe inwestycje w modernizację zakładów oraz stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań jest dla nas bardzo ważne – mówi Stanisław Sobczyk, Dyrektor Przemysłowy Cementu Lafarge w Polsce. 

 

Automatyczne Laboratorium Zmianowe w Cementowni Kujawy jest efektem wspólnych działań Lafarge w Polsce z ekspertami w dziedzinie badań procesowych. W realizację projektu zaangażowanych było jednocześnie 6 firm, w tym 4 zagraniczne. Koszt realizacji całego projektu z dostawą rozwiązań inżynierskich i budową nowego budynku wyniósł 2,5 mln euro.

 

Realizacja projektu wymagała szczegółowego planowania i konsekwentnego wdrażania. Prace obejmowały zarówno wnętrze budynku, jak i jego zewnętrzne otoczenie – konieczne było ostateczne zintegrowanie systemów informatycznych i operacyjnych w całość. Najdłuższa z tras transportu pneumatycznego z punktu poboru próbki do laboratorium wynosi pół kilometra. Zazwyczaj tego typu projekty realizowane są etapami w ciągu 2-3 lat. Poszczególne obszary działalności zakładu produkcyjnego włączane są systematycznie do analiz w laboratorium automatycznym. W przypadku laboratorium w Cementowni Kujawy obiekt powstał i został uruchomiony w ciągu niespełna 10 miesięcy, obejmując wszystkie punkty poboru prób.