Lafarge w Polsce – w trosce o biznes, ludzi, planetę

 

Lafarge w Polsce opublikował swój pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Zrównoważony rozwój dla firmy to nie tylko jeden z filarów strategii biznesowej, ale także wielka wartość, która łączy i angażuje wszystkich ludzi z nią związanych – pracowników, partnerów biznesowych i klientów. W 2016 roku Lafarge w Polsce zrealizował postawione przed sobą cele, m.in.: 2 000 m2 przestrzeni publicznej zaaranżowanej przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, 1,5 mln ton odpadów wykorzystanych jako paliwo alternatywne oraz plan bioróżnorodności wdrożony w 45 kopalń kruszyw.

Zobowiązania Lafarge w Polsce w obszarze zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech filarach: bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim, środowisku oraz gospodarce w obiegu zamkniętym. Jest to część długoterminowego planu 2030, który zawiera konkretne cele środowiskowe, społeczne i biznesowe w całej grupie LafargeHolcim. – Dla nas człowiek zawsze stoi w centrum zainteresowania – wszystkie działania zaczynają się od ludzi, są skupione na ludziach i skierowane do nich. Prowadzenie biznesu zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju to dla nas sposób, aby wnieść możliwie jak największą wartość w życie całego otoczenia związanego z firmą: pracowników, klientów, lokalnych społeczności, mieszkańców miast czy użytkowników infrastruktury. Jesteśmy dumni z przeprowadzonych w 2016 roku działań i osiągniętych efektów. Jest to jednak dopiero początek drogi i dobra motywacja dla nas do wspólnego realizowania kolejnych ambitnych celów – podkreśla Federico Tonetti, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.

#DbajDzielsieDzialaj

Celem pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Lafarge w Polsce było nie tylko podsumowanie działań prowadzonych w 2016 roku, ale przede wszystkim zaangażowanie jak największej liczby osób wokół idei odpowiedzialnego biznesu. – Traktujemy nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju jako długofalowe zobowiązanie do realizacji działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – budowania lepszego jutra. Pragniemy informować i angażować jak najwięcej osób tworząc społeczność #DbajDzielsieDzialaj. Mamy nadzieję, że z każdym tygodniem, miesiącem nasze grono będzie się powiększać o naszych pracowników, klientów, partnerów, wolontariuszy oraz wszystkich tych, którzy chcieliby zmieniać swoje otoczenie na lepsze – dodaje Federico Tonetti.

Lafarge wierzy, że najlepszym dowodem na to, że firma jest odpowiedzialna społecznie jest zaangażowanie jej pracowników. Dlatego raport opiera się na historiach prawdziwych ludzi, pracowników Lafarge w Polsce, którzy swoją codzienną pracą, w ramach swoich kompetencji i zespołów, działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. W raporcie znalazły się także odnośniki do specjalnie przygotowanych 4 filmów, które ukazują historie czterech osób oraz ich wkład w budowanie lepszego jutra.

W trosce o biznes, ludzi, planetę

Lafarge w Polsce jako dostawca innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w zrównoważonym budownictwie, dąży do budowania lepszych miast i zapewnienia lepszej przyszłość dla ich mieszkańców. Firma swoimi działaniami chce przyczynić się do kształtowania lepszych, bardziej odpowiedzialnych społecznie zachowań – wszystko w trosce o biznes, ludzi i planetę.

 

Lafarge w trosce o biznes:

• Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań i produktów, które minimalizują wpływ na środowisko i podnoszą jakość życia ich użytkowników.

Inwestycje w produkty i procesy wpływające na minimalizację emisji CO2, np. w procesie produkcji innowacyjnego Solidia Cement emitowane jest o 30 mniej CO2.

Wszystkie wytwórnie betonu spełniają standardy środowiskowe zgodne z wdrożoną normą ISO 14001. Zakłady przeprowadzają także audyty energetyczne i do października 2017 roku wszystkie będą miały wdrożoną normę ISO 50001.

 

Lafarge w trosce o ludzi:

Wspieranie młodych talentów – program Konstruktor Kariery, w ramach którego absolwenci uzyskują umowę o pracę na pełen etat, opiekę merytoryczną przez cały czas trwania programu oraz możliwość realizacji własnego projektu. • Angażowanie pracowników w rozwój firmy - wdrożenie 32 projektów zainicjowanych przez pracowników, które pozwoliły na uzyskanie 3,7 mln zł zysku.

Współtworzenie przestrzeni publicznych dla mieszkańców miejscowości, w których działa firma – 22 500 beneficjentów przeprowadzonych przez firmę działań o wartości 1,1 mln złotych.

 

Lafarge w trosce o planetę:

• Zmniejszenie o 30 ilości wody użytej do produkcji tony cementu.

Pomoc klientom w zmniejszeniu nawet o 10 mln ton emisji CO2/rok z ich budynków i infrastruktury.

Inwestycja w modernizację zwiększającą zużycie paliw alternatywnych w Cementowni Kujawy w wysokości 33 mln euro. • Rekultywacja 23,5 ha ziemi wcześniej użytkowanej przez firmę.

 

Raport Lafarge w Polsce z działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i biznesu odpowiedzialnego społecznie został przygotowany w oparciu o standard raportowania GRI G4 na poziomie „core” i obejmuje działalność za 2016 rok. Firma odnosi się w raporcie do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, umieszczając ikony poszczególnych celów przy działaniach podejmowanych lokalnie, przyczyniających się do realizacji wybranych globalnych celów.