Lafarge w Polsce wspiera rewitalizację jeziora w Szczepanowie

 
20181020 080917 1

Należąca do Lafarge Cementownia Kujawy po raz kolejny wsparła inicjatywę rewitalizacji i rekultywacji szczepanowskiego jeziora. Jest to efekt dialogu społecznego, który firma prowadzi z sąsiadami zakładów. Rewitalizacja jeziora w Szczepanowie  to wspólna inicjatywa członków Stowarzyszenia Witalis, Szczepanowskiej Sekcji Wędkarskiej Karaś oraz okolicznych mieszkańców i sympatyków jeziora. Wsparcie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne społeczności jest jednym z filarów strategii działania Lafarge w Polsce.

 

Prace przy jeziorze w Szczepanowie są efektem rozmów z okolicznymi mieszkańcami, które Lafarge prowadzi w swoich najważniejszych lokalizacjach. Potrzeba rewitalizacji i rekultywacji jeziora szczepanowskiego została zgłoszona przez mieszkańców podczas pierwszej edycji dialogu społecznego na Kujawach na przełomie 2016 i 2017 roku. We wrześniu 2017 roku Stowarzyszenie Witalis rozpoczęło współpracę z Cementownią oraz Kopalnią Kujawy.  

 

Działania podjęte  w celu odpowiedniego ukształtowania linii brzegowej jeziora są kontynuacją naszej współpracy z poprzednich lat, która została zapoczątkowana przez obecnego Dyrektora ds. Przemysłu Stanisława Sobczyka. Dziś  inicjatywa jest  kontynuowana przez obecnego Dyrektora Cementowni - Marka Michalskiego i Dyrektora Kopalni Kujawy - Huberta Włodarskiego. Bardzo cieszymy się z efektów, które udało nam się osiągnąć do tej pory i wierzymy, że dzięki naszej współpracy mieszkańcy zyskają główne miejsce rekreacji i wypoczynku. Tegoroczne działania w ramach współpracy z Lafarge dobiegły końca. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za okazany profesjonalizm, serce i wykonane prace – podkreśla Alina Kołaczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Witalis.

 

20181020 112249 1

Cementownia i Kopalnia Kujawy wsparły inicjatywę poprzez pomoc materiałową oraz sprzętową przy realizacji przedsięwzięcia. Jezioro zostało pogłębione, wyprofilowano również jego brzeg. Gmina Dąbrowa – jako właściciel gruntu, w wyniku projektu złożonego przez Stowarzyszenie Witalis, otrzymała też grant na zagospodarowanie brzegu jeziora, w konkursie organizowanym przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim. Stowarzyszenie Witalis, działające na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Szczepanowo, zawarło plan  prac związanych z całkowitą rekultywacją i rewitalizacją jeziora, w swojej strategii na lata 2017-2027. Pierwszy, najtrudniejszy etap przedsięwzięcia związany z pracami ziemnymi, Stowarzyszenie planuje zakończyć do końca 2019 roku.

 

Aktywne odpowiadanie na potrzeby naszych sąsiadów oraz wspieranie oddolnych inicjatyw jest bardzo ważnym elementem strategii działania Lafarge w regionach. Widzimy ogromne zaangażowanie w prace wśród mieszkańców oraz pracowników naszej firmy. Cieszymy się, że możemy być częścią projektu, realizowanego z myślą o okolicznych mieszkańcach - komentuje Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.