Startuje konkurs promujący zrównoważone budownictwo. Pula nagród to 2 mln dolarów

 

 

Prestiżowy międzynarodowy konkurs o nagrodę LafargeHolcim ma za zadanie promować zrównoważone budownictwo. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac uznanych projektantów i wyróżnienie nowatorskich pomysłów, które łączą dbałość o zrównoważone rozwiązania z dążeniem do architektonicznej doskonałości. Organizowany przez LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction konkurs wspiera idee, dzięki którym będzie można zwalczyć palące problemy związane z urbanizacją i jakością życia. Do konkursu można zgłaszać projekty i koncepcje z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, rozwiązań urbanistycznych, planowania, technologii i inżynierii lądowej i materiałowej. Prace można składać drogą elektroniczną do 21 marca 2017 r. Pula nagród wynosi 2 miliony dolarów. Organem odpowiedzialnym za działania konkursowe w Polsce jest Fundacja Wspólnie LafargeHolcim.
Główna kategoria konkursu jest adresowana do architektów, planistów, inżynierów, absolwentów i studentów pokrewnych kierunków, a także przedsiębiorców i firm budowlanych, a jej celem jest wyróżnienie prac, które odpowiadają na istotne technologiczne, środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i kulturalne problemy we współczesnym budownictwie. Składane prace powinny się charakteryzować zaawansowaną fazą projektowania, realistycznym prawdopodobieństwem wykonania, a prace budowlane nie powinny się rozpocząć przed 4 lipca 2016 r.
 
Kategoria „Nowe pokolenie” jest skierowana do uczestników do 30. roku życia, którzy mogą zgłaszać twórcze projekty i idee bez względu na kryterium prawdopodobieństwa wdrożenia. W tej kategorii poszukujemy nowatorskich rozwiązań, których autorami są studenci i młodzi absolwenci.
 
Konkurs jest podzielony na pięć regionów, na czele każdego z nich stanie jury składające się z wybitnych specjalistów. Składane prace będą oceniane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów według klucza odpowiedzi na „istotne zagadnienia” związane z budownictwem zrównoważonym. W konkursie będą promowane rozwiązania holistyczne, uwzględniające całkowity cykl życia projektów. Kryteria obejmują innowacyjność i przenaszalność, standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wpływ na zasoby i środowisko, opłacalność i kompatybilność gospodarczą oraz walory kontekstualne i estetykę. Przewodniczącymi jury w poszczególnych regionach będą Harry Gugger (Europa), Ray Cole (Ameryka Płn.), Angelo Bucci (Ameryka Płd.), Nagwa Sherif (Bliski Wschód i Afryka) oraz Donald Bates (Azja i Pacyfik).
 
Zwycięskie propozycje zostaną ogłoszone na pięciu kolejnych galach przyznania nagród w drugiej połowie 2017 r. Laureaci konkursu zostaną automatycznie zakwalifikowani do udziału w konkursie w 2018 r.
 
Konkurs nie wymaga wnoszenia opłat wstępnych. Zgłoszenia w języku angielskim należy nadesłać za pośrednictwem strony internetowej. Powinny zawierać informacje o autorstwie, streszczenie projektu, specyfikację techniczną oraz rysunki lub wizualizacje. Szczegółowe kryteria oceny oraz instrukcje dotyczące nadsyłania prac można znaleźć na stronie www.lafargeholcim-awards.org.
 

We współpracy z najlepszymi politechnikami na świecie

Nagrody LafargeHolcim są przyznawane we współpracy z wiodącymi politechnikami i uniwersytetami na świecie. Pieczę nad komisją naukową Fundacji LafargeHolcim sprawują Politechniki Federalne w Zurychu i Lozannie (ETH i EPFL). Inne zaangażowane ośrodki naukowe to American University of Beirut (AUB), American University of Cairo (AUC), Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca (EAC), Indian Institute of Technology w Bombaju (ITT Bombay), Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge, Tongji University (TJU) w Szanghaju, Tsinghua University w Pekinie, Universidad Iberoamericana (IBERO) w Meksyku, Universidade de Sao Paulo (USP), University of British Columbia w Vancouver, University of Melbourne oraz University of Witwatersrand (Wits) w Johannesburgu.
 

LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction

Powołana w 2003 r. fundacja wspiera społeczny dyskurs dotyczący zrównoważonego budownictwa poprzez liczne publikacje i organizowanie międzynarodowych konkursów oraz konferencji naukowych. Fundacja działa we współpracy ze spółką LafargeHolcim, liderem rynku budownictwa i materiałów budowlanych, ale pozostaje podmiotem niezależnym od biznesowych celów tej spółki.
 

Przydatne odnośniki