„WSPÓLNIE – Fundacja Holcim” inspiruje, edukuje i zmienia otoczenie!

 

W niedługim czasie infrastruktura Krakowa i okolic może zyskać nowe oblicze za sprawą działalności Fundacji WSPÓLNIE – Holcim. Powołana w kwietniu br. fundacja ma za zadanie wspierać rozwój okręgów, w których zlokalizowane są punkty koncernu będącego głównym fundatorem, a z czasem swoim programem objąć cały kraj. Fundacja rozpatruje szereg działań na rzecz lokalnych społeczności, w tym edukację architektoniczną samorządów prowadzoną na równi z najmłodszymi i młodzieżą szkolną.

„WSPÓLNIE – Fundacja Holcim” została założona, aby realnie wpływać na otoczenie i angażować lokalne społeczności. Jest to instytucja, która przede wszystkim ma w sposób przyjazny aktywizować społeczności lokalne, realizować całościowe i długoterminowe programy, które przyniosą znaczące i widoczne rezultaty dla wspomnianych społeczności. „Zależy nam, by dotrzeć z inicjatywą do różnorodnych grup, wielu miejscowości i województw, także tam, gdzie jest bardzo duże rozwarstwienie społeczne” – przekonuje Kinga Walczyńska z zarządu fundacji i dodaje – „Chcemy realizować projekty, które podniosą jakość życia mieszkańców woj. Małopolskiego i zaangażują różne środowiska: samorządowe, edukacyjne kulturowe czy biznesowe”.
 
Inspirować, edukować i zmieniać otoczenie – to trzy główne obszary działań fundacji. Planowane są także lekcje architektury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz współpraca z uczelniami w zakresie opracowania programów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Działania fundacji mają za zadanie przybliżyć najmłodszym i młodzieży zagadnienia architektury w sposób łatwy i ciekawy – daleki od uniwersyteckich monologów, które nie są przystosowane dla różnych kategorii wiekowych. Fundacja będzie także doradzać instytucjom przy projektach tworzenia wspólnej przestrzeni dla mieszkańców powiatów i gmin w województwie Małopolskim, aby wzmacniać lokalną więź i tożsamość tejże społeczności.
 
Jedną z kluczowych aktywności proponowanych przez fundację będą „Kreatywne laboratoria”. Ich wynikiem ma być aktywizacja lokalnych społeczności w regionie, ale wkrótce także w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie, rodzice i przedsiębiorcy będą mogli wspólnie z lokalnymi władzami tworzyć rozwiązania, które zmienią korzystnie otoczenie dla wszystkich, zachowując jednocześnie wszystkie reguły zrównoważonego rozwoju.
 
Fundacja liczy także na udział pracowników firmy Lafarge i ich pomoc w rozpoznaniu potrzeb w swoich lokalizacjach i w nawiązaniu relacji z tamtejszymi środowiskami. „Chcemy działać w sposób bezpośredni – rozmawiać, skracać dystans i przełamywać bariery. Dlatego zainicjowaliśmy już cykl spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, aby omówić bieżące problemy, zbadać potrzeby danej społeczności i zaproponować konkretne działania” – podkreśla Kinga Walczyńska.
 
„WSPÓLNIE” – Fundacja Holcim będzie udzielała przede wszystkim wsparcia merytorycznego, ale również finansowego. Przy czym Jolanta Bosca z fundacji zaznacza: „Jesteśmy dalecy od zwykłego rozdawnictwa. Zależy nam na tym, aby wspierać te projekty, które odpowiedzą na autentyczne potrzeby miejscowej społeczności, a także wpiszą się w lokalny koloryt. Zamierzamy również prowadzić własne programy autorskie oraz wspierać merytorycznie i finansowo projekty innych organizacji pozarządowych i instytucji oświatowych.”

O WSPÓLNIE- Fundacja Lafarge

W kwietniu br. firma Lafarge w Polsce powołała do życia „WSPÓLNIE – Fundację Holcim”. Fundacja stawia sobie za cel edukację w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu i estetyki miejsc. Została założona, aby aktywizować społeczności lokalne. Inspirować, edukować i zmieniać otoczenie – to trzy główne obszary działań fundacji, które realizuje w porozumieniu z instytucjami samorządowymi i kulturalnymi, szkołami, uczelniami oraz innymi organizacjami, a także z wolontariuszami.

Strona Fundacji: www.fundacjawspolnie.pl