„Zielony” popiół – drugie życie surowca

 

Zakład Separacji Popiołów Siekierki oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla i przekształca je w dwa rodzaje produktów, które wprowadzane są ponownie do obiegu. Inwestycja realizuje w pełni założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Powstałe w ten sposób ProAsh® i paliwo High Carbon mają szerokie zastosowanie w różnych segmentach gospodarki – m.in. w przemyśle i sektorze budowlanym. Projekt został zrealizowany wspólnie przez PGNiG Termika i Lafarge w Polsce. 

Zakład Separacji Popiołów Siekierki został oficjalnie otwarty w lipcu 2018 roku. To druga na polskim rynku inwestycja, która oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla. Pierwsza powstała w Janikowie i z sukcesem oczyszcza popioły już od ponad 5 lat. Separowanie popiołów w obu zakładach jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnej linii produkcyjnej od firmy „Separation Technologies LLC” z USA, która opracowała opatentowaną technologię elektrostatycznej separacji materiałów mineralnych.  

- Zakład Separacji Popiołów Siekierki to wyjątkowa inwestycja na polskim rynku. Realizacja projektu była możliwa dzięki bliskiej współpracy PGNiG Termika i Lafarge. Nasza inwestycja wydłuża cykl życia popiołu, wprowadzając go ponownie do obiegu – to znakomity przykład realizacji założeń

gospodarki obiegu zamkniętego. To przełomowy projekt, który przyczynia się do pełnego wykorzystania surowców – podkreśla Dawid Robak, Dyrektor Finansowy Lafarge w Polsce. 
 
Instalacja przerabia popiół lotny na dwa rodzaje produktów: ProAsh® zawierający poniżej 5 części palnych oraz paliwo HiCarbon zawierające ok 30-50 części palnych. Popioł ProAsh® to wyrób budowlany, który posiada Certyfikat wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest on wykorzystywany jako pełnowartościowy surowiec. Dzięki zastosowanej technologii, użycie ProAsh® w produkcji materiałów budowlanych – cementu, betonu towarowego czy prefabrykacji – daje gwarancję stabilności parametrów jakościowych oraz stabilność produkcji i koloru mieszanek betonowych.   Produkt ten stanowi doskonałe rozwiązanie dla nabywców ceniących najwyższą jakość, dla których dodatkowo ważna jest troska o środowisko. Z kolei HiCarbon jest traktowany jako paliwo, ponieważ zawiera w sobie znaczące ilości niespalonego węgla, może być zatem ponownie stosowany w kotłowniach.  
 
 
Dzięki wydłużeniu cyklu życia popiołu i ponownemu wprowadzeniu go do obiegu inwestycja bezpośrednio wpływa na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i w rezultacie znaczące oszczędności – pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Projekt jest przykładem całkowitej realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Z materiału, który dotychczas uznawany był za odpad uzyskiwany jest pełnowartościowy produkt oraz paliwo. Znalazło to uznanie także w oczach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Polska Materiał prasowy 
(NFOŚiGW), który przyznał Zakładowi Separacji Popiołów Siekierki 38 mln zł preferencyjnej pożyczki na rozwijanie projektu, w ramach programu priorytetowego „Racjonalna Gospodarka Odpadami”. 

Kontakt

Iwona Burzyńska

Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Lafarge w Polsce

iwona.burzynska@lafarge.com

+48 502 786 986   

Monika Piekarska

Kierownik ds. PR

monika.piekarska@lafarge.com

+48 572 700 100

Dagmara Dzikiewicz

Account Manager

Grayling

dagmara.dzikiewicz@grayling.com

+48 601 575 117