WZ-ka – czym jest?

 

Co to jest WZ-ka?

WZ-ka, czyli „wydanie na zewnątrz” lub „wydanie zewnętrzne”, to dokument związany z obrotem magazynowym. Potwierdza przekazanie materiałów z magazynu i ich przeznaczenie na sprzedaż lub też nieodpłatne wydanie towaru. Najczęściej dotyczy transakcji między kontrahentami oraz poprzedza wystawienie faktury (może także poprzedzać wystawienie paragonu). Zarówno fakturę, jak i paragon przedsiębiorca ma obowiązek wystawić nie później niż 7 dni od wystawienia WZ.

Co musi zawierać dokument WZ?

Poprawnie wystawiona WZ-ka powinna zawierać następujące dane:

  • numer kolejny dokumentu,
  • datę wystawienia dokumentu (wydania towaru),
  • dane adresowe oraz NIP wystawcy WZ-ki,
  • dane adresowe oraz NIP odbiorcy towaru,
  • nazwę wydanego towaru,
  • ilość i cenę jednostkową przekazanego towaru,
  • podpis osoby uprawnionej do sporządzenia WZ-ki.

Czy WZ-ka jest dokumentem księgowym?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie tylko faktura stanowi dokument księgowy. Mogą być nim również inne dokumenty, które potwierdzają wykonanie transakcji zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem. Podobne dokumenty muszą jednak zawierać informacje takie jak: dane identyfikujące obie strony (wystawcę i odbiorcę), datę wystawienia dokumentu, względnie termin wykonania operacji gospodarczej, opis przedmiotu transakcji, jego wartość oraz ilość (jeśli to możliwe), a także podpisy osób uprawnionych. Poprawnie wystawiona WZ-ka może więc być uznana za dokument księgowy.