Holcim nagrodzony za działania dla lokalnych społeczności

 
nagrode dla holcim odebrala magdalena gronska dyrektor ds
Nagrodę dla Holcim odebrała Magdalena Grońska.

Holcim (dawniej Lafarge) zdobył drugie miejsce w konkursie EKOkopalnia 2019. Jurorzy docenili współpracę Holcim z Gminą Lipnica w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Gliszczonek oraz opracowanie programu działań ochronnych dla jeziora Borzyszkowskiego.

– W Holcim działamy w sposób zrównoważony oraz wspieramy sąsiadów, czyli społeczności lokalne wokół naszych zakładów i kopalni  mówi Magdalena Grońska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Holcim w Polsce. – Cieszymy się, że nasze aktywności zostały zauważone i docenione.

 Nagroda potwierdza, że działania zespołów Produkcji i Zrównoważonego Rozwoju oraz WSPÓLNIE – Fundacji Holcim są dobre i potrzebne. Mamy teraz jeszcze większą motywację do dalszego rozwoju w tym kierunku – mówi Kinga Walczyńska, Dyrektor WSPÓLNIE – Fundacji Holcim.

Przestrzeń nad jeziorem Gliszczonek

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej nad jeziorem Gliszczonek w Gliśnie zostało zrealizowane w ramach pilotażowej edycji projektu „Przygarnij przestrzeń” WSPÓLNIE – Fundacji Holcim. Jest to program, w którym młodzi architekci, wspólnie ze społecznościami lokalnymi, projektują przestrzeń użytkową. Ponadto miejscowości biorące udział w przedsięwzięciu otrzymują grant na zrealizowanie projektu. Nagrodzony w ramach konkursu EKOkopalnia projekt został zrealizowany z inicjatywy i przy partnerskiej współpracy z Wójtem Gminy Lipnica oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gliśna. Efektem jest zagospodarowana przestrzeń rekreacyjna przy jeziorze, która eksponuje walory środowiskowe, zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej i spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.

Celem WSPÓLNIE – Fundacji Holcim, jest wspieranie społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce. Fundacja została powołana w 2016 roku i pomaga rozwijać potencjał społeczny poprzez inspirowanie do działania i wspieranie inicjatyw, które tworzą lepsze warunki życia dla mieszkańców.

Działania ochronne dla jeziora Borzyszkowskiego

nagrody 2019 ekokopalnia

Działania ochronne na rzecz jeziora Borzyszkowskiego zostały zrealizowane przez Dział Zrównoważonego Rozwoju Holcim w Polsce i miały swoje początki już kilka lat temu, kiedy Żwirownia Gliśno podjęła inicjatywę zmierzającą do zmniejszenia konsumpcji wody z ujęcia powierzchniowego poprzez zbudowanie obiegów zamkniętych wody. Mimo znaczącego ograniczenia poborów z jeziora Borzyszkowskiego nie zauważono poprawy jego stanu. Stało się to przesłanką do opracowania programu ochrony wraz ze zmapowaniem zagrożeń dla stabilności. Prace badawcze pozwoliły na określenie obecnego stanu geoekosystemu jeziora Borzyszkowskiego i jego zlewni wraz z podaniem ilościowej i jakościowej charakterystyki wpływających na niego zagrożeń oraz opracowaniem programu działań ochronnych.

O konkursie EKOkopalnia

Konkurs EKOkopalnia Żwiru i Piasku, organizowany jest przez magazyn „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portal www.kierunekSUROWCE.pl i ma na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy podejmują działania ekologiczne, wspomagają działalność lokalnej społeczności, zmniejszają uciążliwość związaną z eksploatacją kopalin, komunikują się z lokalną społecznością, propagują rozwiązania sprzyjające ochronie gatunków i zasiedlaniu terenów oraz są odpowiedzialni za relacje z otoczeniem. II edycja konkursu EKOkopalnia została objęta honorowym patronatem przez Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa.