Holcim stawia na infrastrukturę

obwodnica ostrody 03 1

W 2018 roku Holcim (dawniej Lafarge) dostarczył ponad 200 tys. m3 mieszanki betonowej dla inwestycji infrastrukturalnych. Firma zrealizowała m.in. projekty Obwodnicy Suwałk S61, Radomia S7 oraz Obwodnicy Ostródy DK16 / S7. W 2019 roku firma wyprodukuje i ułoży 350 km2 nawierzchni betonowej na Autostradzie A2. Holcim planuje także wejść mocniej w obszar projektów portowych, centrów intermodalnych i przemysłowych oraz umocnić współpracę z samorządami.

W 2017 roku Holcim powołało spółkę zależną LH Engineering, łączącą doświadczenie projektowe i wykonawcze z kompleksową wiedzą technologiczną. Spółka odpowiada za realizację projektów infrastrukturalnych, która wymaga ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych, technologicznych i logistycznych. Holcim oferuje wysoką jakość materiałów i technologii budowlanych, a jednocześnie dzieli się wiedzą jak zaoszczędzić czas i pieniądze w sytuacji rosnących kosztów materiałów i usług budowlanych oraz siły roboczej. Dzięki wydzielonej spółce LH Engineering - firma może łatwiej dostosować się do konkretnych projektów i wymagań. Spółka LH Engineering wraz z zespołem Holcim odpowiedzialnym za realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych tworzą organizację dostarczającą kompleksową ofertę dedykowaną dla budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego. Oferta obejmuje usługi inżynierskie (wykonawcze i projektowe) realizowane przez LH Engineering oraz dostawy materiałów budowlanych tj. mieszanka betonowa z węzłów mobilnych, kruszyw i spoiw realizowane przez Zespół Rozwiązań dla Infrastruktury Holcim.

- Dostarczamy kompleksowe rozwiązania na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb danego rynku. W drogownictwie realizujemy szeroki zakres inwestycji – od budowy dróg gminnych i powiatowych po obsługę materiałową i technologiczną dużych kontraktów autostradowych w tym też budowę nawierzchni z betonu cementowego. Wiedza, doświadczenie i narzędzia pozwalają nam przygotować dedykowany pakiet usług na wszystkich etapach inwestycji, obejmujących projektowanie, doradztwo techniczne, dostawy materiałów budowlanych i wykonawstwo – podkreśla Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Generalny LH Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury Holcim w Polsce.

obwodnica ostrody 1

70 tys. m3 mieszanki na nawierzchnie obwodnicy Suwałk

W minionym roku Zespół Rozwiązań dla Infrastruktury Holcim w Polsce dostarczył łącznie 70 tys. m3 mieszanki na nawierzchnię betonową dróg. Firma zrealizowała dostawę materiałów do budowy 13 km Obwodnicy Suwałk S61. Projekt był dużym wyzwaniem logistycznym i technologicznym. Do jego realizacji konieczne było dostarczenie w krótkim czasie dużego wolumenu produktu oraz utrzymanie stałej jakości mieszanki w całym okresie produkcji m.in. przy zmiennej pogodzie. Spółka była także dostawcą mieszanki betonowej pod budowę 24,5 km Obwodnicy Radomia - ważnego odcinka drogi S7 pozwalającego na całkowite ominięcie miasta. W ramach kontraktu Holcim dostarczył na budowę 120 tys. m3 materiału. Inne projekty infrastrukturalne Holcim i LH Engineering to m.in: droga ekspresowa S5 odcinki 1,2 i 5, droga S10 obwodnica Wałcza, droga ekspresowa S6 na odcinku Koszalin i Kołobrzeg.

Z kolei w ramach budowy Obwodnicy Ostródy, Holcim dostarczył mieszankę betonową do budowy drogi oraz rekordowego obiektu mostowego. W ramach tej trasy powstał najdłuższy, czteroprzęsłowy most typu extradosed - połączenie mostu podwieszanego i belkowego. Jego najwyższy punkt wznosi się prawie 40 m nad ziemią. Betonowania odbywały się w dzień i w nocy, na wysokości kilkunastu metrów. Na potrzeby tego projektu powstał oddzielny plan zapewnienia jakości, w którym uwzględniono każdy szczegół procesu dostaw surowców, produkcji, transportu i aplikacji.

LH Engineering odpowiadał także za kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację projektu wykonawczego w inwestycji obejmującej parking w Porcie Gdańskim. Na II etapie inwestycji spółka była odpowiedzialna za wykonanie nawierzchni betonowej, w technologii betonu wałowanego, na powierzchni 11,5 tys. m2. Był to bardzo ważny projekt dla firmy – pierwszy tak duży przetarg publiczny realizowany w tej innowacyjnej technologii. Beton wałowany ma szczególne zastosowanie na obszarach przemysłowych, portowych, w składach drewna, czyli na powierzchniach o ciężkim ruchu. LH Engineering rozpoczął stosowanie tej technologii także na drogach publicznych i prywatnych – gminnych, wewnętrznych oraz zakładowych.

obwodnica ostrody 02 1

Plany na przyszłość

W 2019 roku LH Engineering zrealizuje także kontrakt na produkcję i ułożenie 350 km2 nawierzchni betonowej na Autostradzie A2, między węzłem „Lubelska” a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Zostanie do tego celu wykorzystane 180 km3 betonu.

LH Engineering realizuje także kilka innych kontraktów, w których inwestorem jest GDDKiA. Oprócz przetargów ogłaszanych przez Dyrekcję wiele zleceń oferują także samorządy i lokalni zarządcy dróg. Firma stara się aktywnie pozyskiwać kolejne zamówienia i budować stabilny portfel projektów na kolejne lata. Holcim przygotowuje się też na spadek poziomu zamówień po roku 2020. Firma już pracuje nad dywersyfikacją rynku dostaw i grona odbiorców. – Wiele inwestycji jest realizowanych i planowanych na przykład w gdańskim porcie. Zakładamy, że projekty portowe oraz intermodalne będą miały coraz większy udział w strukturze dostaw. Interesujemy się też projektowaniem i budową infrastruktury związanej z inwestycjami przemysłowymi, takimi jak bloki energetyczne, hale i centra logistyczne – wylicza Łukasz Marcinkiewicz.