Kopalnia Dolomitu Dubie to ponad pół wieku inwestycji w rozwój regionu i stałego wsparcia dla lokalnych społeczności Dubia i Rudawy

 

Już od ponad 50 lat Kopalnia Dolomitu Dubie i Zakład Przeróbczy w Rudawie pomagają rozwijać region oraz wspierają lokalne społeczności. Tworzą niemal 100 miejsc pracy, poprawiają bezpieczeństwo lokalnej infrastruktury drogowej, a także prowadzą działania edukacyjne i prozdrowotne. Tylko w 2020 r. wartość inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności sięgnęła 85 tys. zł, zaś w ostatnich dwóch latach zasiliły gminne budżety kwotą około 2 mln zł w ramach lokalnych podatków.

Kopalnia Dolomitu Dubie i Zakład Przeróbczy w Rudawie już od lat 60. ubiegłego wieku są trwałym elementem lokalnego krajobrazu jako jedni z największych pracodawców w regionie. Dostarczają na rynek kruszywo o bardzo dobrych parametrach jakościowych o  szerokim asortymencie i zastosowaniach. Chociaż trwająca epidemia koronawirusa była czasem próby dla wielu firm, zatrudnienie w obydwu przedsiębiorstwach jest stabilne, dzięki czemu pośrednio i bezpośrednio utrzymują niemal 100 miejsc pracy. Kopalnia będzie kontynuować działalność wydobywczą, co zapewni ciągłość zatrudnienia, tym samym dając oparcie lokalnym społecznościom w niepewnych czasach pandemii.

Działalność zakładów to nie tylko wydobycie i przeróbka kruszyw, ale również budowanie trwałych, sąsiedzkich relacji z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Dzięki stałemu dialogowi z mieszkańcami udało się zrealizować inwestycje, które zwiększyły bezpieczeństwo na lokalnych drogach. Jako producent kruszyw drogowych, zakłady regularnie przekazują materiały do remontów nawierzchni dróg m.in. w Krzeszowicach i Zabierzowie, Dubiu i Rudawie. Ponadto, kwotą 2,8 mln zł dofinansowano remont dróg, przepustów w Dubiu, Pisarach i Nawojowej Górze w tym również chodników. Odświeżono pasy drogowe przy szkole w Rudawie, a także zakupiono wyświetlacz prędkości, który zainstalowano w pobliżu miejscowego cmentarza. Z kolei sołectwo Dubie otrzymało traktor-wykaszarkę i nowe pomieszczenie gospodarcze. 

Współpraca z lokalnymi społecznościami to również działania prozdrowotne i edukacyjne. Kopalnia Dolomitu Dubie zorganizowała m.in. “Białe Niedziele” wspólnie z Fundacją Medicover, a także zakupiła defibrylator dla Strażnicy OSP Siedlec. Od 2016 r., poprzez Fundację Lafarge “Wspólnie”, realizowane są projekty inspirowane przez samych mieszkańców. Efektem tych działań były m.in. warsztaty promujące zbilansowaną kuchnię oraz edukację na temat zdrowych nawyków żywieniowych, a także cykl środowiskowych programów edukacyjnych w lokalnej telewizji. Dzięki wspólnym działaniom otwarto również ścieżkę edukacyjną wokół szkoły w Zabierzowie i geopark w Dubiu, dzięki którym można prowadzić zajęcia na powietrzu. Z kolei szkoła w Krzeszowicach, za kwotę 30 tys. zł, została wyposażona w estetyczne i funkcjonalne szafki dla uczniów. W tym roku zagospodarowano pomieszczenie socjalne w „domu wiejskim” w Dubiu, a w ramach akcji wolontariatu powstało boisko do siatkówki plażowej i badmintona. 

Nasze działania opierają się na długofalowej współpracy z naszymi sąsiadami. Rozmowy z włodarzami gmin, sołtysami oraz lokalnymi instytucjami pozwalają dostrzec realne potrzeby mieszkańców. W ten sposób przekuwamy ich inicjatywy na projekty, które służą lokalnym społecznościom i poprawiają jakość ich życia. Dzięki partnerskiemu współdziałaniu zmieniamy nasze najbliższe otoczenie na lepsze. Tylko w mijającym właśnie roku wspólnie zrealizowano szereg projektów za ponad 85 tys. zł. Jestem przekonany, że współpraca z mieszkańcami zaowocuje jeszcze wieloma wspólnymi inicjatywami – podkreśla Maciej Piszczyński, Dyrektor ds. Produkcji.

Działalność zakładów przynosi również wymierne korzyści gminnym budżetom – tylko w ostatnich dwóch latach zostały one zasilone kwotą około 2 mln zł z lokalnych podatków. W ten sposób gminy mają stabilne źródła dochodów i mogą wykorzystać dodatkowe środki na potrzebne mieszkańcom usługi i nowe inwestycje.