Lafarge w Polsce realizuje swoje sąsiedzkie zobowiązania w Małogoszczu i Radkowicach

 

 

Lafarge w Polsce prowadziło w latach 2016-2017 sesję dialogu społecznego w Cementowni Małogoszcz i w Kopalni Radkowice. Firma wysłuchała potrzeb swoich sąsiadów, zobowiązała się do działania i konsekwentnie wprowadza deklaracje w życie. Lafarge przeznaczył już m.in. 2 mln zł na działania mające ograniczyć pylenie i hałas w Kopalni Radkowice.

 

Lafarge w Polsce od początku swojej działalności stara się budować pozytywne i partnerskie relacje ze społecznościami lokalnymi w miejscach, w których działa. Kolejnym krokiem w budowaniu wzajemnej współpracy było przeprowadzenie sesji dialogu społecznego w trzech głównych lokalizacjach firmy – na Kujawach, w Małogoszczu i Radkowicach. Dla firmy kluczowe było poznanie postulatów przedstawicieli lokalnych społeczności i instytucji tam działających oraz współpraca oparta na obustronnym zrozumieniu i dobrej komunikacji. Sesje dialogu pozwoliły stworzyć plan działań, które spełniałyby oczekiwania sąsiadów firmy.  Lafarge przeszedł już od etapu planowania do realnych działań.

 

- Przed rozpoczęciem dialogu społecznego miałem dość sceptyczny stosunek do tej inicjatywy. Jednak okazało się, że dobra wola oraz rzetelna wymiana informacji rozwiązują wiele problemów, z którymi borykają się obie strony dialogu. Wysłuchanie oczekiwań interesariuszy oraz przekazanie wiedzy o działalności i planach Lafarge doprowadziło do wzajemnego porozumienia – tłumaczy Przemek Podsiedlik, Dyrektor Kopalni Radkowice, Lafarge w Polsce.

 

 

 

Spełnione deklaracje

Lafarge w Polsce podsumowało swoją dwuetapową sesję dialogu społecznego w formie raportu „Dialog Społeczny Lafarge w Polsce”. Jest on dowodem na to, że dialog, zrozumienie i współpraca są możliwe i przynoszą wszystkim zainteresowanym stronom wymierne korzyści. W raporcie firma przedstawiła przede wszystkim oczekiwania sąsiadów w Małogoszczu i Radkowicach i swoje zobowiązania, z których część już została zrealizowana, a kolejne są w trakcie realizacji.

 

Podczas sesji dialogu zgłoszono m.in. oczekiwanie dotyczące utrzymania obecnego poziomu inwestycji firmy na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia pylenia i hałasu w kopalni Radkowice. Do tej pory Lafarge przeznaczył niemal 2 mln zł na działania mające modernizować park maszynowy i zapewnić minimalizację hałasu i zapylenia. Działania obejmowały przede wszystkim uszczelnienie miejsc powstawania zapylenia i hałasu. Zamontowano także systemy zraszania na terenie zakładu i zabudowano terminal załadunkowy.

 

Zgłoszono także oczekiwania dotyczące wsparcia przez Lafarge modernizacji obiektów na terenie gminy Małogoszcz – rewitalizacji osiedla mieszkaniowego „Małogoszcz” oraz remontu domu ludowego i placu zabaw w Zakruczu. Projekt modernizacji osiedla „Małogoszcz” firma realizuje w ramach programu „Przygarnij przestrzeń” prowadzonego przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim. Projekt został przedstawiony Urzędowi Gminy Małogoszcz i jest na etapie ustalania kwestii formalno-prawnych. Natomiast remont domu ludowego i placu zabaw w Zakruczu otrzymał dofinansowanie w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Dobro_czynni”. Dodatkowo Cementownia Małogoszcz przekazuje nieodpłatnie cement do wykonania placu zabaw.

 

Sesje dialogu społecznego organizowane przez Lafarge w Polsce cieszyły się dużym zainteresowaniem, były dynamiczne i pozwoliły każdej ze stron na szczere podzielenie się opinią na temat współpracy. - Dialog społeczny to niezwykle pożyteczna inicjatywa sprzyjająca zwiększeniu świadomości uczestników o możliwościach wynikających z przeprowadzonych konsultacji. Tego typu spotkania przyczyniają się do zrozumienia problemów stron dialogu i budowania relacji i porozumień, które będą pomocne w ich rozwiązywaniu i ukształtowaniu wzajemnych poprawnych relacji. Niezwykle cenne jest to, że Cementownia uczestniczy w inicjatywach na rzecz rozwoju naszego regionu i społeczności we współpracy z lokalnymi władzami oraz organizacjami pozarządowymi. Podejmowane przez Lafarge inicjatywy owocują bezproblemową koegzystencją lokalnych społeczności i przedsiębiorców – podkreśla Piotr Sanek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Małogoszczu.

 

Dialog oparty na równości i transparentności

 

Lafarge w Polsce swoją politykę lokalną prowadzi z naciskiem na długoterminową współpracę i wprowadzenie realnych zmian na lepsze w życiu społeczności. Firma opiera swój dialog społeczny na pełnej transparentności, otwartości i konsekwencji w działaniu.

- Dialog społeczny to dla nas przede wszystkim pełna transparentność, otwartość i konsekwencja. To niezwykle przejrzysty i uporządkowany proces, dzięki któremu Lafarge od lat buduje najlepsze relacje z lokalnymi społecznościami – komentuje Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz, Lafarge w Polsc