Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017-2018

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój to jedyny właściwy sposób działania dla firm, które chcą opierać swój wzrost nie tylko na czynnikach finansowych, ale także na angażowaniu pracowników i interesariuszy oraz na dbałości o środowisko. Lafarge jest taką firmą.

W trosce o biznes, ludzi, planetę - Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017-2018 Lafarge w Polsce
 

Z przyjemnością przedstawiamy drugi raport zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce „W trosce o biznes, ludzi, planetę”, który podsumowuje nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w latach 2017-2018.

Obok bycia zaufanym innowacyjnym doradcą dla Klientów i dobrym miejscem pracy dla pracowników, chcemy być firmą bezpieczną i zrównoważoną dla naszych sąsiadów, interesariuszy, lokalnych społeczności. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, kierujemy się globalną strategią CSR Grupy LafargeHolcim, która zbudowana jest na czterech głównych filarach:

 
strategia csr 1200 px center

 

Dbamy o bezpieczeństwo

Odpowiedzialne i zrównoważone podejście do naszej działalności to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo. Nasz cel to „zero wypadków”.

W latach 2017-2018 przeprowadziliśmy ponad 30 tys. godzin szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla naszych pracowników. Odbyliśmy blisko 4,5 tys. rozmów o bezpieczeństwie. Całkowity wskaźnik wypadkowości TIFR zmalał trzykrotnie (z 3,13 do 1,06), a 56 wszystkich przejechanych przez naszych kierowców kilometrów było monitorowanych przez system IVMS.

Bezpieczeństwo to nie tylko ochrona zdrowia naszych pracowników, ale również pracowników naszych podwykonawców. Dlatego szkolimy, ale też kontrolujemy i wymagamy przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jesteśmy stabilnym pracodawcą, działamy w Polsce od 1995 r. jako lider rynku budowlanego. Nasza kultura organizacyjna oparta jest na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju, wzmacniana kluczowymi wartościami – uczciwością, współpracą i odpowiedzialnością.

cwiczenia
Ćwiczenia z pracy na wysokości w Żwirowni Dębina Łętowska.


Stawiamy na dialog z pracownikami i społecznością

W ponad 50 zakładach zatrudniamy blisko 1500 pracowników. Zapewniamy im miejsce pracy, w którym mogą rozwijać potencjał, m.in. poprzez system szkoleń, współpracę międzyzespołową oraz awanse wewnętrzne. Ostatnie dwa lata to rozwój programu trenerów wewnętrznych, który jest wysoko oceniany zarówno przez pracowników zdobywających w ten sposób wiedzę, jak i tych, którzy mogą rozwijać swoje kompetencje dzieląc się pasją i doświadczeniem.

Wierzymy, że zrównoważony biznes musi brać pod uwagę opinie interesariuszy – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Regularnie przeprowadzamy badania pracowników oraz sesje dialogu społecznego. Nie poprzestajemy na dyskusji – wprowadzamy w życie sugestie przedstawione przez pracowników i odpowiadamy na oczekiwania zgłoszone przez uczestników dialogów społecznych.

Nasze zaangażowanie społeczne przejawia się również w przedsięwzięciach WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim. Efekty jej działań w latach 2017-2018 są imponujące: 320 wolontariuszy, 78 123 beneficjentów, 52 projekty, 50 partnerów. Działalność Fundacji jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miejscowości, w których znajdują się nasze zakłady.

spoleczna odpowiedzialnosc biznesu lafarge
Warsztaty przeprowadzone przez Fundację WSPÓLNIE w przedszkolu w Barcinie.


Troszczymy się o środowisko

Specyfika naszej działalności wymaga szczególnej troski o środowisko naturalne. Ostatnie dwa lata to między innymi dwie bardzo duże inwestycje, które pozwalają nam zmniejszać nasz wpływ na środowisko i realizować w praktyce założenia gospodarki obiegu zamkniętego.

W 2017 r. na terenie Cementowni Kujawy stworzyliśmy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych. Obiekt jest jedną z największych tego typu platform w Europie. Jego nominalna wydajność to 160 tys. ton paliwa rocznie. W lipcu 2018 r. wspólnie z PGNiG Termika otworzyliśmy Zakład Separacji Popiołów Siekierki. To druga na polskim rynku instalacja, która oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla. Z materiału, który dotychczas uznawany był za odpad, uzyskujemy pełnowartościowy produkt oraz paliwo.

Przywracamy do życia tereny, na których prowadzimy działalność wydobywczą. W latach 2017-2018 przez rekultywację oddaliśmy naturze łącznie ponad 200 ha gruntów dotychczas wykorzystywanych do prowadzenia działalności górniczej. W czerwcu 2018 r. rozpoczęliśmy pierwszy etap prac przy rekultywacji nieczynnego wyrobiska Radkowice-Podwole, zajmującego powierzchnię blisko 28 ha. Zamieni się ono w jezioro, a w jego okolicach zasadziliśmy 3,5 tys. drzew.

radkowice podwale po rekultywacji 2
Zrekultywowane wyrobisko w kierunku wodnym Radkowice-Podwole.

 

 

Dodatkowe materiały

Poniżej znajdują się dodatkowe broszury, które opisują szczegółowiej działania w 8 wybranych regionach, w których działa Lafarge w Polsce.

Kontakt

Image
phone.png

Masz dodatkowe pytania?

Łukasz Ludwisiak

+48 519 537 106

Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju