Raporty z realizacji strategii podatkowej

Załączone dokumenty stanowią Informację o realizowanej strategii podatkowej, do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Spółki są zobowiązane na podstawie art. 27c Ustawy CIT , ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Dokumenty nie zawierają informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.