Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Cementowni Małogoszcz

 
Loga kamień

 

Modernizacja Cementowni Małogoszcz wkracza w nowy etap. 16 września 2021 r. w obecności przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, które symbolicznie rozpoczęło budowę nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru. Dzięki zastosowaniu nowej, bardziej przyjaznej dla środowiska technologii, w Małogoszczu będzie produkowany jeden z najbardziej ekologicznych cementów na polskim i europejskim rynku. Inwestycja wspierana jest przez Krakowski Park Technologiczny.

Uroczystości towarzyszyło odczytanie aktu fundacyjnego, który razem z kamieniem węgielnym został symbolicznie wmurowany w specjalnie przygotowany betonowy cokół wykonany w laboratorium betonów działającym na terenie Cementowni Małogoszcz. Stanie on na placu budowy, a następnie zostanie wmurowany w fundamenty nowej cementowni. Podczas wydarzenia przedstawiciele Holcim (dawniej Lafarge) omówili plany dotyczące rozwoju modernizacji oraz podkreślili rolę, jaką zakład odgrywa w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Holcim dla Polski do 2030 r

Do 2030 jako Holcim w Polsce zadeklarowaliśmy redukcję emisji CO2 o 55 w porównaniu do 1990 roku. Kamieniem milowym w realizacji tych ambicji jest właśnie modernizacja Cementowni Małogoszcz, co mnie bardzo cieszy podkreśla Stanisław Sobczyk, V-ce Prezes Zarządu Holcim w Polsce. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego pieca to historyczny moment dla Cementowni Małogoszcz, ale i całego województwa Świętokrzyskiego. Inwestycja to wyraz naszej odpowiedzialności przede wszystkim za środowisko i otoczenie, ale również za lokalną społeczność i rozwój gospodarczy regionu – dodaje.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Mariusz Piotrowski, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Borowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Aldona Sobolak. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, który jest partnerem inwestycji. Ze strony Holcim obecni byli Prezes Holcim w Polsce Xavier Guesnu, Wiceprezes Stanisław Sobczyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz Jacek Patyk i Dyrektor Projektu Modernizacji Cementowni Holcim w Małogoszczu Krzysztof Byczyński. W uroczystości uczestniczyli także obecni jak i byli pracownicy cementowni.

Zrównoważona Cementownia Małogoszcz

Warta ponad 100 mln euro inwestycja łączy znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Celem projektu jest obniżenie emisyjności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zakładu. Modernizacja umożliwi redukcję emisji CO2 o ok. 20 , dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o ⅓. Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych. Po modernizacji będzie to najnowocześniejszy zakład w branży w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Za realizację projektu odpowiada zespół ekspertów i inżynierów pod kierownictwem dyrektora projektu Krzysztofa Byczyńskiego.

Dzięki zainwestowanym środkom i wdrożeniu nowoczesnych technologii w Małogoszczu będziemy mieli najnowocześniejszą cementownię nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przemysł cementowy się zmienia i śmiało mogę powiedzieć, że decyzja Holcim i Grupy Holcim o modernizacji naszego zakładu to wyprzedzające działania wyznaczające kierunek dla całej branży. Nowe technologie i możliwości przyciągną tutaj najlepszych inżynierów i specjalistów w kraju mówi Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz.

Zburzony został już jeden z trzech pieców na którego miejscu powstanie nowy piec wraz z potrzebnymi instalacjami. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy nowego pieca. Inwestycja realizowana jest przez międzynarodową firmę Nanjing Kisen International Engineering, która jest częścią największej grupy budowlanej CNBM i specjalizuje się w projektach linii produkcyjnych cementu oraz inwestycjach obejmujących wdrażanie systemów przetwarzających energię cieplną w elektryczną. Nowa Cementownia Małogoszcz uruchomiona zostanie na wiosnę 2023 r. - dodaje Krzysztof Byczyński, Dyrektor Projektu Modernizacji Cementowni Małogoszcz.

Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT)

Znaczna część inwestycji będzie realizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, który od ponad 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Modernizacja Małogoszcza to jak dotąd największa inwestycja w województwie świętokrzyskim. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wyniosą blisko 98 mln euro. Do tej pory w województwie świętokrzyskim 4 firmy skorzystały z ulgi podatkowej w ramach specjalnej strefy ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji o łącznej wartości nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 500 milionów złotych.

Misją Krakowskiego Parku Technologicznego jest pomoc firmom w ich szybszym rozwoju. Rok temu inaugurowaliśmy tę inwestycję, dzisiaj modernizacja Cementowni Małogoszcz wkracza w kolejny ważny etap. Nas szczególnie cieszy połączenie nowoczesnej technologii z dbałością o środowisko. Jestem przekonany, że rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Firma Holcim jest doskonałym tego przykładem podsumowuje Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.