Holcim buduje liderów w branży budowlanej

Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce tworzy angażujące miejsce pracy i stawia na rozwijanie pełnego potencjału wszystkich pracowników w myśl „Twoje miejsce, Twój wpływ, Twoja przyszłość”. Producent od lipca br. jest także członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Liderzy bez tytułów

Misją firmy Holcim jest budowanie liderów bez tytułów poprzez rozwijanie pełnego potencjału. Firma wierzy, że prawdziwego lidera nie określa stanowisko czy podpis na wizytówce, lecz nastawienie do pracy, odpowiedzialność i satysfakcja z tego, co robi. To ciągłe dążenie do samodoskonalenia i osiągania szczytu możliwości w codziennie wykonywanej pracy. Bycie liderem bez tytułu to także inspirowanie innych do rozwijania postaw liderskich, pełnego zaangażowania w to, co robią i w czym się specjalizują oraz czerpania z tego energii do dalszych działań. Holcim realizując swoją misję, zachęca wszystkich pracowników do uczestniczenia w licznych szkoleniach i programach rozwoju kompetencji – m.in. akademii zarządzania czy programie studiów podyplomowych LH Discovery Leadership Programme. Firma umożliwia także uczestniczenie w licznych projektach międzydziałowych oraz w grupowych projektach międzynarodowych.

- Rozwijając kompetencje oraz umiejętności menedżerskie i interpersonalne pracowników korzystamy z wielu metod – szkoleń, kursów, case studies. Wyznajemy jednak zasadę, że najważniejsze w zdobywaniu doświadczenia jest działanie. Nie boimy się przy tym powierzać odpowiedzialności pracownikom, eksperymentować, a nawet popełniać błędy – wszystko po to, aby umożliwić pełniejszy rozwój ludzi i organizacji – podkreśla Katarzyna Kowalik, Kierownik ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy Holcim w Polsce.

 

W ramach angażowania pracowników w działalność operacyjną firmy i zachęcania ich do brania odpowiedzialności za sukces rynkowy Holcim już po raz drugi organizuje konkurs „Weekend w Mediolanie czy mecz Ligi Mistrzów?”. Konkurs promuje innowacje i wspiera inicjatywy pracowników. W pierwszej edycji konkursu w 2016 roku najciekawsze pomysły ulepszające biznes producenta, których realizacja przyniosła dodatkowy przychód dla firmy lub obniżyła koszty prowadzenia działalności, zostały nagrodzone wyjazdem na weekend do Mediolanu lub na mecz Ligi Mistrzów. Do konkursu zgłoszono wówczas 58 projektów, z czego aż 32 zostały wdrożone. Wprowadzenie tych inicjatyw wygenerowało ok 3,7 mln zł zysku dla Holcim.

Organizacja „ucząca się”

Holcim w Polsce chce budować angażujące miejsce pracy, które przyciąga najlepszych pracowników na rynku i jednocześnie stwarzać im warunki do ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji. Wszystko w myśl zasady: „Twoje miejsce, Twój wpływ, Twoja przyszłość”. Firma stwarza pracownikom warunki do wykorzystania i pełnego rozwoju ich potencjału i dzięki temu potencjału firmy.

 

- Jako pracownicy Holcim w Polsce mamy szerokie możliwości rozwoju wewnątrz organizacji, np. dzięki rozwiniętym procesom rekrutacji wewnętrznej. Ponad 40 wakatów w naszej firmie jest obsadzanych w ramach rekrutacji wewnętrznej. W naszej organizacji nie istnieją sztywne ścieżki rozwoju – każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska może uczestniczyć w rekrutacjach wewnętrznych i rozwijać swoje kompetencje w innym niż dotychczasowy obszarze. Potwierdzeniem mogą być historie pracowników naszej organizacji – pokazują jak z tłumacza można zostać dyrektorem technicznym, a z pracownika obsługującego wagę towarową koordynatorem segmentu kolej i energetyka. Zależy nam, aby Holcim był dla naszych pracowników ich miejscem, aby czuli, że mają realny wpływ na firmę i mogą z nią wiązać swoją przyszłość na lata – mówi Katarzyna Kowalik, Kierownik ds. Rekrutacji i Wizerunku Pracodawcy. 

 

Wspieranie młodych talentów

Dla Holcim bardzo ważne jest wspieranie młodych ludzi już na samym początku ich kariery i umożliwienie im rozwijania pełnego potencjału w różnych dziedzinach. Dlatego w 2016 roku firma uruchomiła program stażowy dla absolwentów – Konstruktor Kariery. To roczny, płatny program stażowy, w którym można wybrać dwie ścieżki w zależności od posiadanego wykształcenia i zainteresowań – inżynieryjną lub biznesową.

W programie udział mogą brać studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci. Konstruktor Kariery Holcim oferuje uczestnikom m.in. umowę o pracę na pełny etat, opiekę merytoryczną przez cały czas trwania programu, szkolenia z umiejętności miękkich i twardych czy realizację własnego projektu i jego prezentacja na koniec programu. Co bardzo istotne, firma oferuje możliwość zatrudnienia po zakończeniu programu.

Holcim w Polsce zostało członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku budownictwa generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. Firma zyskuje dzięki temu możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa.