CEMENT ECOPlanet BUDOWLANY

Opis produktu


Cement ECOPlanet Budowlany – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 N to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5, normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-5. Jest to produkt ogólnobudowlany, a jego zastosowanie znacznie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia. Wyróżnia się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością. Dobra urabialność mieszanki betonowej poprawia komfort pracy wykonawców.

Cement ECOPlanet Budowlany – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 N to cement przeznaczony do większości prac budowlanych i remontowych, doskonały do murowania i tynkowania oraz stabilizacji gruntu.

Image
ecoplanet-budowlany-720-670.png

ECOPlanet Budowlany należy do rodziny niskoemisyjnych cementów grupy Holcim i w związku z tym został oznaczony specjalną etykietą na opakowaniu, oznaczającą:

 • obniżony o ponad 40% ślad węglowy w stosunku do średniej emisyjności CEM I w Polsce. (Źródło: www.polskicement.pl/epd-cement/),
 • redukcję emisji CO2, czyli dbałość o środowisko naturalne.

Emisja CO2 dla cementu ECOPlanet Budowlany została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.

Korzyści z zastosowania cementu ecoplanet Budowlanego

 • Uniwersalny, idealny do większości prac budowlanych i remontowych
 • Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw oraz mieszanek betonowych
 • Minimalizuje straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia białych wykwitów węglanowych
 • Optymalny skład oraz wytrzymałość wczesna wydłużają czas zachowania cech reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, czyli obniża ich koszty wytworzenia
 • Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

Cechy cementu ecoplanet Budowlanego
 

 • wydłużony czas wiązania i twardnienia,
 • umiarkowana dynamika przyrostu wytrzymałości,
 • niskie ciepło hydratacji,
 • niski ślad węglowy,
 • niski skurcz,
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego,
 • jasna barwa gotowej mieszanki, pożądana przy zaprawach murarsko- tynkarskich.

   

Zastosowanie cementu ecoplanet Budowlanego
 

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/35),
 • zaprawy murarskie do ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, działowych (np. z bloczków betonowych i keramzytowych, betonu komórkowego, ceramiki, klinkieru, silikatów),
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne (cementowe i cementowo-wapienne),
 • osadzanie krawężników,
 • podsypki pod kostkę brukową,
 • chude betony, podłoża pod fundamenty,
 • inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-5 – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 N

Warunki stosowania

Cement ECOPlanet Budowlany przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B- 06265 może być stosowany w przypadku klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XD1, XS1, XF1, XA1.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Cement ECOPlanet Budowlany objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr(VI).

Opakowanie

Cement ECOPlanet Budowlany dostępny jest w 20-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1120 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia