ECOPlanet 5A
CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA

Opis produktu


ECOPlanet CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA to cement wieloskładnikowy klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję siarczanową (HSR), niską zawartością alkaliów rozpuszczalnych (NA) oraz niskim ciepłem hydratacji (LH).

Główne zastosowania:

 • produkcja betonu towarowego
 • wykonywanie elementów wielkogabarytowych
 • wykonywanie posadzek

Zastosowanie cementów ECOPlanet pozwala budować przyjazną dla środowiska infrastrukturę, redukując emisyjność powstających konstrukcji. Podążając zgodnie z naszą strategią oraz dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów, które pozwalają budować w sposób zrównoważony.

ECOPlanet to rodzina cementów produkowanych przy udziale materiałów z recyklingu i wykorzystujących surowce zdekarbonizowane z innych gałęzi przemysłu, dzięki czemu udaje się uzyskać co najmniej 40% mniejszą emisję CO2*. Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu i budownictwa na środowisko naturalne.

 

Korzyści z zastosowania cementu CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA

 • Mniejsze obciążenie dla środowiska, idealnie nadaje się do budownictwa ekologicznego,
 • Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji bream, lead I podobnych,
 • Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję siarczanową
 • Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka
 • Redukuje ryzyko występowania termicznych rys skurczowych w betonie
 • Pozwala na uzyskanie niskiego ciepła hydratacji mieszanki betonowej
 • Ułatwia wykonywanie betonowych elementów masywnych, przegród obiektów budowlanych oraz prowadzenie betonowań ciągłych
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
 • Umożliwia prowadzenia prac betonowych w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu i elementów betonowych
 • Wydłuża czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, poprawia komfortu pracy i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
 • Ułatwia wykonywanie stabilnych, odpornych na segregację mieszanek betonowych, w tym również mieszanek scc
 • Cement posiada zmierzony i zweryfikowany przez jednostkę zewnętrzną ślad węglowy (epd iii typu)

Cement jest przeznaczony w do produkcji betonu towarowego o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i trwałościowych, elementów wielkogabarytowych, posadzek oraz drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych z betonu. Emisja CO2 dla wszystkich produktów ECOPlanet została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej ( ITB) czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.
 

Cechy cementu CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA

 

 • mniejsze obciążenie dla środowiska (zmniejszenie o min. 40% śladu węglowego*),
 • odporność na korozyjne działanie środowisk agresywnych siarczanowo (XA),
 • niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych,
 • niskie ciepło hydratacji, znacznie ograniczające ryzyko powstawania rys skurczowych,
 • stabilny i wysoki przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • duża szczelność betonów wyprodukowanych na bazie ECOPlanet CEM V/A(S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA,
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
 • bardzo dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
 • długotrwałe zachowanie cech roboczych mieszanki betonowej (również w okresach wysokich temperatur),
 • wysoka stabilność parametrów jakościowych.
   

Zastosowanie cementu CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA

 • wytwarzanie betonów zwykłych w klasach wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja betonów o niskim śladzie węglowym,
 • produkcja betonów o niskim cieple hydratacji,
 • produkcja betonów i zapraw odpornych na korozję siarczanową,
 • produkcja betonów samozagęszczalnych i architektonicznych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja prefabrykowanych elementów infrastruktury kanalizacyjnej,
 • produkcja drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych,
 • produkcja betonów wodoszczelnych (np. w technologii białej wanny),
 • wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania,
 • wykonywanie posadzek przemysłowych,
 • umożliwia zastosowanie kruszyw, dla których istnieje ryzyko reakcji ASR.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM V/A(S-V) 42,5N-LH/HSR/NA

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement ECOPlanet CEM V/A(S-V) 42,5N-LH/HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XF3, XF4, oraz betonów sprężonych.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia