CEM II/B-V 32,5 R - HSR/NA

Opis produktu


CEM II/B-V 32,5R – HSR/NA to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję siarczanową (HSR), oraz niską zawartością alkaliów rozpuszczalnych (NA) Cement jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonu towarowego, zapraw, oraz stabilizacji i wzmocnienia gruntów.

Główne zastosowania

 • produkcja betonu towarowego;
 • stabilizacje i wzmocnienia gruntów;
 • produkcja betonu odpornego na agresję siarczanową.

Korzyści z zastosowania cementu CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

 • Redukuje ryzyko występowania termicznych rys skurczowych w betonie
 • Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję siarczanową
 • Zwiększa odporność betonów i zapraw na korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
 • Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu i elementów betonowych
 • Wydłuża czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, poprawia komfortu pracy i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
 • Pozytywnie wpływa na pompowalność mieszanek betonowych
 • Ułatwia proces produkcji dzięki dużej uniwersalności
 • Pozwala uzyskać ciemniejszy kolor elementów betonowych

Cechy cementu CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA

 

 • odporność na korozyjne działanie środowisk agresywnych siarczanowo (XA),
 • stabilny przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • duża szczelność betonów wyprodukowanych na bazie CEM II/B-V 32,5R – HSR,
 • niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych,
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
 • bardzo dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
 • długotrwałe zachowanie cech roboczych mieszanki betonowej,
 • wysoka stabilność parametrów jakościowych,
 • niski skurcz,
 • ciemna barwa.
   

Zastosowanie cementu CEM II/B-V 32,5 R – HSR/NA 
 

 • wytwarzanie betonów zwykłych w klasach wytrzymałości od C8/10 do C30/37,
 • produkcja betonów i zapraw odpornych na korozję siarczanową,
 • umożliwia zastosowanie kruszyw, dla których istnieje ryzyko reakcji ASR,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych,
 • wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania,
 • produkcja mieszanek związanych cementem,
 • produkcja podsypek cementowo-piaskowych,
 • stabilizacja i wzmocnienia gruntów.

kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM II/B-V 32,5R - HSR/NA

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 32,5R -HSR/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XF3 i XF4.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).