ECOPlanet 2C

CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Opis produktu


ECOPlanet CEM II/C-M(V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-5. Cement jest przeznaczony w szczególności do stabilizacji, wzmocnienia gruntów i produkcji mieszanek związanych cementem. Emisja CO2 dla wszystkich produktów ECOPlanet została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej ( ITB) czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.  

Główne zastosowania

 • ulepszanie i wzmacnianie gruntów
 • wytwarzanie mieszanek do stabilizacji
 • wytwarzanie mieszanek związanych cementem

Zastosowanie cementów ECOPlanet pozwala budować przyjazną dla środowiska infrastrukturę, redukując emisyjność powstających konstrukcji. Podążając zgodnie z naszą strategią oraz dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów, które pozwalają budować w sposób zrównoważony.

ECOPlanet to rodzina cementów produkowanych przy udziale materiałów z recyklingu i wykorzystujących surowce zdekarbonizowane z innych gałęzi przemysłu, dzięki czemu udaje się uzyskać co najmniej 40% mniejszą emisję CO2*. Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu i budownictwa na środowisko naturalne.
 

Korzyści z zastosowania cementu CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

 • Mniejsze obciążenie dla środowiska, idealnie nadaje się do budownictwa ekologicznego
 • Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji bream, lead i podobnych
 • Osusza stabilizowane podłoże
 • Przyspiesza postęp prac
 • Pozwala na łatwą identyfikację miejsc gdzie został zastosowany (jasny kolor)
 • Uniwersalny w zakresie możliwych zastosowań
 • Cement posiada zmierzony i zweryfikowany przez jednostkę zewnętrzną ślad węglowy (epd iii typu)

Cechy produktu CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

 

 • mniejsze obciążenie dla środowiska (zmniejszenie o min. 40% śladu węglowego*),
 • szybki przyrost wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • stabilny przyrost wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
 • wysoka powierzchnia właściwa,
 • dobrze działa w przypadku gruntów o dużej wilgotności,
 • duża odporność na przedozowanie wody,
 • długotrwałe zachowanie cech roboczych,
 • wysoka stabilność parametrów jakościowych,
 • jasna barwa.
   

Zastosowanie CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

 

 • ulepszanie i wzmacnianie gruntów,
 • wytwarzanie mieszanek do stabilizacji,
 • wytwarzanie mieszanek związanych cementem,
 • produkcja podsypek cementowo-piaskowych,
 • wytwarzanie betonów zwykłych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265,
 • wykonywanie ścian szczelinowych i elementów głębokiego fundamentowania.
   

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany w klasach ekspozycji: X0, XC1, XC2, XD1, XS1, XF1, oraz XA1.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia