CEMENT KONSTRUKCYJNY

Opis produktu


Cement Konstrukcyjny — CEM II/B-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy o klasie wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami norm PN-EN 197-1.

Cement Konstrukcyjny wyróżnia się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością, a dzięki odpowiednio zaprojektowanym parametrom wytrzymałościowym pozwala na zużycie materiału w mniejszych ilościach, co wpływa na obniżenie kosztów budowy. Zapewnia trwałe i wytrzymałe konstrukcje betonowe przy doskonałej urabialności i plastyczności mieszanki betonowej.

Image
konstrukcyjny-720-670.png

Korzyści z zastosowania cementu Konstrukcyjnego

 • Umożliwia uzyskanie trwałych betonów o wysokiej klasie wytrzymałości
 • Skraca czas realizacji inwestycji dzięki szybkiemu wiązaniu i twardnieniu
 • Pozwala na zmniejszenie ilości cementu w mieszance betonowej i zaprawach przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy
 • Może być stosowany w większości klas ekspozycji
 • Poprawia komfort pracy dzięki bardzo dobrej urabialności i plastyczności
 • Ułatwia rozprowadzanie mieszanki po szalunku oraz powierzchniach poziomych
 • Ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej

Cechy cementu Konstrukcyjnego

 

 • pozwala uzyskać betony o klasie wytrzymałości do C40/50,
 • umożliwia szybkie usunięcie deskowań,
 • odporność na korozyjne działanie siarczanów i niska alkaliczność,
 • ciemna barwa uzyskanych powierzchni,
 • zmniejszona tendencja do wykwitów węglanowych.

 

Zastosowanie cementu Konstrukcyjnego
 

 • betony wymagające wysokiej wytrzymałości wczesnej zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C16/20 do C40/50),
 • betony przeznaczone na konstrukcje wieńców, belek i nadproży,
 • betony przeznaczone na ławy fundamentowe,
 • posadzki i jastrychy, również pod silnie obciążone ciągi komunikacyjne,
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe (bloczki, pustaki) dojrzewające w warunkach otoczenia,
 • zaprawy tynkarskie zewnętrzne,
 • elementy prefabrykowane drobnowymiarowe (bloczki pustaki).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki popiołowy EN 197- 1 – CEM II/B-V 42,5 R.

Warunki stosowania

Cement Konstrukcyjny CEM II/B-V 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji z wyjątkiem klas XF3, XF4 oraz klas XA2, XA3.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Cementu zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Cement Konstrukcyjny objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr(VI).

Opakowanie

Cement Konstrukcyjny dostępny jest w 20-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1120 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane

Najnowsze artykuły