Fabryka Norblina – proekologiczny beton od Holcim

Podczas rewitalizacji Fabryki Norblina, Holcim (dawniej Lafarge), zaproponował zastosowanie proekologicznej i skutecznej podbudowy do odwodnień. Rozwiązanie sprawdziło się doskonale.

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

Autorka zdjęć: Julia Markiewicz

 

Fabryka Norblina jeszcze w 2017 r. stanowiła obszar postindustrialnych, w dużej mierze zniszczonych obiektów, który zajmował niemal 2h powierzchni warszawskiej Woli przy ulicy Żelaznej. Od września 2021 r. to historyczne miejsce na nowo tętni życiem. Powstał tu piękny, wielofunkcyjny kompleks.

Zanim jednak nowa Fabryka Norblina została oddana do użytku, przeszła skomplikowany proces rewitalizacji, w której swój udział miał również Holcim. Dzięki odpowiednio przygotowanej mieszance betonowej Hydromedia pokonane zostały trudności i wyzwania, związane z odprowadzeniem wody opadowej z wystawionych na jej działanie powierzchni. W ten sposób wpłynęliśmy na ochronę zasobów wody, które nie wyparowują z powierzchni, a są skutecznie odprowadzane i dalej wykorzystywane. To przykład, w jaki sposób podchodzić do współczesnego zrównoważonego budownictwa.

Fabryka Norblina – perła architektury industrialnej w nowoczesnej odsłonie

Prace nad nowym obliczem terenu dawnej fabryki Norblin, Bracia Buch i T. Werner, rozpoczęły się już w 2008 r. Niemal 10 lat trwał proces przygotowawczy do rewitalizacji obszaru, włącznie z opracowaniami koncepcji architektonicznych zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków, gromadzeniem dokumentacji i uzyskiwaniem wymaganych pozwoleń. W listopadzie 2017 roku rozpoczęła się trwająca niemal 4 lata budowa oraz prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach dawnych zakładów.

Inwestor – Grupa Capital Park – zachował zabytkowy układ 10 budynków pofabrycznych oraz 50 maszyn i urządzeń, z których aż 42 są wpisane do rejestru zabytków. W ten sposób jeden z ważnych symboli warszawskiego przemysłu doby rewolucji przemysłowej pozostał na mapie Stolicy, zyskując nowy charakter. W kompleksie znajdują się biura, butikowe kino KinoGram, BioBazar – targ z ekologiczną żywnością, największa w Warszawie strefa gastronomiczna Food Town, punkty handlowe i usługowe, a także Muzeum Fabryki Norblina. W kolejnym roku planowane jest otwarcie m.in. pierwszej w Polsce multimedialnej galerii sztuki Art Box Experience, a także Apple Muzeum Polska posiadającego w swoich zbiorach ponad 1500 produktów tej marki.

Trudny proces rewitalizacji – pomogliśmy rozwiązać problem z odprowadzaniem wody

Rewitalizacja Fabryki Norblina wiązała się z szeregiem problemów budowlanych. Jednym z nich było odprowadzenie wody z powierzchni. Pomogliśmy go rozwiązać w sposób definitywny, a jednocześnie proekologiczny. Zastosowaliśmy podbudowę do odwodnień bazującą na specjalnym betonie Hydromedia.

Odprowadzanie wody – beton i zielona tkanka miejska

Właściwe odprowadzenie wody wiąże się nierozerwalnie z aspektem ekologicznym. O tym, jak ważna jest w obszarach miejskich każda roślina, z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać. Sprawny system odprowadzania wody deszczowej i wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych powinien być wspomagany przez odpowiednie materiały budowlane stosowane w miastach.

Duże powierzchnie betonowe mogą także przyczynić się do lepszego odprowadzenia wody do kanalizacji bądź bezpośrednio do gruntu. Trzeba jednak zastosować w tym celu odpowiednie materiały budowlane, np. takie, jak wodoprzepuszczalny beton Hydromedia Holcim. To właśnie przepuszczalność wody przez powierzchnię betonową stanowiła atut naszej mieszanki.

Suche powierzchnie – bezpieczeństwo i estetyka

Przemieszczając się ulicami miasta, nie zastanawiamy się zwykle, jak wyglądałyby przy obecnym natężeniu ruchu ulice, place i chodniki oraz inne ciągi komunikacyjne, gdyby nie właściwe odwodnienie terenów. Nietrudno jednak wyobrazić sobie, jak ogromne znaczenie ma odprowadzenie wody deszczowej dla ochrony klimatu, dbałości o zasoby wody, bezpieczeństwa i estetyki miasta.

Problem właściwej wodoprzepuszczalności powierzchni oraz systemów odprowadzania wody deszczowej musiał być rozwiązany również w przypadku rewitalizacji terenu po starej fabryce Norblina. Ciągi komunikacyjne czy użytkowe powierzchnie tarasów muszą przede wszystkim pozostać bezpieczne oraz umożliwić sprawne i łatwe korzystanie, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wodoprzepuszczalny beton – jak to możliwe?

Hydromedia zawdzięcza wodoprzepuszczalność swojej strukturze. Podbudowa jest betonem kruszywowym, w którym wolne przestrzenie między poszczególnymi ziarnami kruszyw tylko w niewielkim stopniu wypełnione są zaprawą. Ziarna otula gęsta pasta, która spajając je ze sobą, pozwala jednocześnie na zachowanie połączonych pustek o dużej przepuszczalności. To właśnie obecność pustek sprawia, że woda może swobodnie przepływać przez warstwę stwardniałego betonu. Warto podkreślić, że odpowiedni dobór kruszywa wpływa na stopień przepuszczalności powierzchni, która wynosi co najmniej 10 mm/s.

Hydromedia umożliwia uzyskanie stabilnej w czasie powierzchni podbudowy o znikomych odchyleniach od poziomu, zapewniając wysokie parametry przyczepności warstw wierzchnich i ograniczenie zużycia materiałów sczepnych. Produkt posiada rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w zakresie zastosowania na podbudowy nawierzchni komunikacyjnych, sportowych, placów zabaw, terenów zielonych i zielonych dachów.

Dzięki wodoprzepuszczalności Hydromedia pozwala na powstanie niezbędnej infrastruktury, przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i działaniu proekologicznym. Pozwalając na szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu lub systemu kanalizacji, zapewnia dostarczenie jej roślinom, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obszarach gęsto zabudowanych. Hydromedia pozwala na umiejętne połączenie betonu z potrzebą tworzenia zielonej tkanki miejskiej.

Jakim wyzwaniom musieliśmy sprostać podczas realizacji zadania?

Beton Hydromedia w Fabryce Norblina został zastosowany dla właściwego odprowadzenia wody z powierzchni użytkowych. Podobnie jak w innych przypadkach, również w tej inwestycji parametry uzyskanej nawierzchni gwarantowały przede wszystkim:

  • dobrze zaprojektowana i przygotowana mieszanka;
  • właściwie przygotowane miejsce wbudowania;
  • odpowiednie warunki środowiskowe podczas aplikacji;
  • sprawny proces układania betonu.

Mieszanka spełniająca wszystkie wymagania, którym musieliśmy sprostać, nie jest często wykorzystywanym produktem. Ostatnio sporządzana była przed około 3-4 laty, dlatego do zadania musieliśmy przygotować się niezwykle starannie, tym bardziej, że dodatkowo zmagaliśmy się z dużą wilgotnością kruszywa użytego do produkcji. Pod uwagę należało wziąć również to, że beton będzie układany w sezonie wiosenno-letnim, a więc w warunkach wysokich temperatur.

Współpracując z doświadczonym wykonawcą, mogliśmy liczyć na właściwe przygotowanie miejsca wbudowania oraz przestrzeganie wymogów związanych z warunkami środowiskowymi, a w szczególności z zachowaniem takich przeciwwskazań do aplikacji mieszanki jak nadmierna ekspozycja na słońce czy temperatury powietrza przekraczające 30°C. To właśnie ze względu na specyfikę mieszanki i wysokie temperatury, betonowania odbywały się również w nocy.

Układanie betonu Hydromedia na terenie Fabryki Norblina – wyzwania dla wykonawcy

Ze względu na napięty harmonogram prac budowlanych oraz termin realizacji zadania, który przypadł na okres od kwietnia do lipca, wykonawca stanął przed problemem ułożenia betonu przy narażeniu na bezpośrednie działanie słońca oraz wysokich temperatur, niesprzyjających wykonywanym pracom.

Przed przystąpieniem do wbudowania mieszanki przygotowano podłoże wraz z szalunkiem zgodnie z projektem i uzgodnieniami. Hydromedia jest produktem niepompowalnym, dlatego może być rozkładana jedynie z użyciem leja, taczki, wozidła lub zasobnika. W przypadku inwestycji na terenie dawnej fabryki istotne było unikanie silnego nasłonecznienia oraz temperatur powyżej 30 °C, co udało się dzięki doświadczeniu wykonawcy. Oczywiście beton rozkładany był partiami, tak, żeby nie dopuścić do wyschnięcia mieszanki przed jej wbudowaniem.

Rozłożony beton wykończony został przez wypoziomowanie. Z uwagi na specyfikę produktu i wysokie temperatury, natychmiast po ułożeniu mieszanki do poziomu, zabezpieczano ją folią budowlaną na okres 7 dni od momentu zakończenia wbudowania. W ten sposób uzyskano parametry założone dla gotowych powierzchni.

Pozostałe realizacje