Jubileuszowe wsparcie dla społeczności lokalnych na 25-lecie holcim w Polsce

27 kwietnia została rozstrzygnięta druga edycja programu grantowego “Wspólnie dla Regionu”. Spośród 174 wniosków z całej Polski wybrano 25 projektów przygotowanych przez stowarzyszenia, szkoły i organizacje z miejscowości, w których Holcim (dawniej Lafarge) prowadzi działalność. Łączna wartość projektów sięgnęła niemal 340 000 zł.

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa. W związku z 25-leciem obecności firmy Holcim w Polsce fundacja przyznała 25 grantów w wysokości od 3 000 do 15 000 zł na lokalne inicjatywy na rzecz ekologii, promocji zdrowia i stworzenia przyjaznej przestrzeni w regionach sąsiadujących z zakładami Holcim w Polsce. 

Naszym niezmiennym celem jest angażowanie społeczności lokalnych do aktywności na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom można osiągnąć więcej. Cieszymy się, że przy okazji programu “Wspólnie dla Regionu” możemy świętować 25-lecie obecności firmy Holcim w Polsce. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i gratulujemy laureatom  podkreśla Xavier Guesnu, prezes zarządu Holcim w Polsce. 

Dzięki jubileuszowemu dofinansowaniu m.in. poprawią się walory rekreacyjne po rozbudowie zielonej strefy nad rozlewiskiem noteckim, powstanie sala do terapii integracji sensorycznej w szkole podstawowej w Pakości, Wola Murowana wzbogaci się o ogrody społeczne, zaś w Szczepanowie zostanie odnowione boisko sportowe. Te różnorodne inicjatywy łączy wspólne zaangażowanie pracowników Holcm w Polsce i okolicznych mieszkańców. Pomysły lokalnych społeczności są przekuwane w konkretne projekty, które poprawiają jakość i komfort życia mieszkańców, a jednocześnie budują trwałe, dobrosąsiedzkie relacje.

– Lokalne społeczności najlepiej znają swoje potrzeby. Dlatego staramy się wyjść naprzeciw inicjatywom mieszkańców, by wspólnie realizować wybrane inicjatywy. Dzięki temu wiele uczymy się od siebie nawzajem - lepiej poznajemy naszych sąsiadów, a przy okazji dzielimy się z nimi wiedzą dotyczącą planowania i zarządzania projektami  mówi Xavier Guesnu.

O Fundacji WSPÓLNIE

WSPÓLNIE - Fundacja Holcim od 2016 roku wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które poprawiają jakość ich życia. Fundacja realizuje długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela wsparcia merytorycznego i finansowego oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Działania WSPÓLNIE na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Holcim w Polsce.