Holcim wspiera społeczności lokalne w nowej edycji konkursu grantowego Wspólnie dla Regionu

1 lutego ruszyła nowa edycja konkursu grantowego „Wspólnie dla Regionu” dla lokalnych społeczności skupionych wokół zakładów Holcim (dawniej Lafarge). Inicjatywy popularyzujące ochronę środowiska, profilaktykę zdrowotną i tworzenie przyjaznej wspólnej przestrzeni dla mieszkańców mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 15 tys. zł. Projekty można zgłaszać do 28 lutego 2021.

lafarge wspolnie dla regionu grafika

Fundacja Holcim rozpoczyna kolejną edycję konkursu grantowego „Wspólnie dla Regionu”, w którym wspiera lokalne inicjatywy zgłaszane przez społeczności sąsiadujące z zakładami Holcim. Wyróżniane będą najciekawsze pomysły na ochronę środowiska naturalnego, promocję postaw prozdrowotnych bądź rekreacyjno-sportowe wykorzystanie wspólnej przestrzeni dostępnej dla mieszkańców. W poprzedniej edycji  z konkursu grantowego „Wspólnie dla Regionu” sfinansowano 25 projektów o łącznej wartości blisko 340 tys. zł., z których skorzystało łącznie 16 tys. beneficjentów. 

Trudny czas pandemii pokazał jak bardzo potrzebna jest pomocna dłoń, poczucie wspólnoty i wzajemne wsparcie. Dotkliwy brak kontaktu z drugim człowiekiem sprawia, że tym większą wartość mają dobrosąsiedzkie relacje ze społecznościami wokół naszych zakładów – podkreśla Xavier Guesnu, prezes zarządu Holcim w Polsce. – To również czas nowego impulsu, by lepiej dbać o środowisko, najbliższe otoczenie, a także nasze zdrowie i jakość życia. Dlatego cieszę się, że projekty realizowane w ramach programu “Wspólnie dla Regionu” wpisują się w te oczekiwania – dodaje.

Projekty grantowe inspiracją dla lokalnej społeczności

Dotychczas przeprowadzone konkursy grantowe zainspirowały społeczności lokalne do realizacji projektów, dzięki którym budowano świadomość ekologiczną i prozdrowotną, a także poprawiono estetykę i funkcjonalność najbliższego otoczenia. Jedna z wielu inicjatyw to m.in. remont i specjalistyczne wyposażenie sali w szkole podstawowej w Pakości, w której odbywać się będą zajęcia z terapii sensorycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Z kolei w Sępólnie Wielkim powstał “Małpi gaj” - przestrzeń do ćwiczeń sprawnościowych na placu zabaw przy jednym z bloków mieszkalnych. W ten sposób dzieci i młodzież mają inspirujące miejsce do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieronice wzbogaciły się o salon hamakowy przy miejscowym stawie. Zbudowano wiatę z hamakami, posadzono rośliny, powstały też karmniki z poidełkami dla ptaków i miejsce do zabaw dla dzieci.

Chcemy wsłuchiwać się w potrzeby okolicznych mieszkańców, by dzięki temu lepiej je rozumieć i długofalowo współpracować w działaniach, które poprawiają jakość ich życia. W dwóch ostatnich edycjach konkursu “Wspólnie dla Regionu” zgłoszono 394 projektów. To pokazuje, że lokalne społeczności chcą aktywnie współuczestniczyć w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia i zmieniać je na lepsze – mówi Zuzanna Tkacz, Specjalista ds. Projektów Fundacji Holcim.

Jak i do kiedy składać wnioski ?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także szkoły, przedszkola oraz instytucje kultury. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.fundacjawspolnie.pl do 28 lutego 2021 r.

Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 15 marca 2021 r. Informacja o projektach, które uzyskają grant będzie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Holcim – oraz na profilu Facebook.
 

Fundacja Holcim od 2016 roku wspiera społeczności lokalne wokół zakładów Holcim i inspiruje je do podejmowania inicjatyw mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości ich życia. Fundacja realizuje długofalowe programy skierowane do społeczności lokalnych – udziela merytorycznego i finansowego wsparcia oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Działania fundacji na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Holcim.