Kodeks Postępowania Biznesowego

 

W Holcim prowadzimy działalność uczciwie. Kultura uczciwości ma fundamentalne znaczenie – dzięki niej możemy odnosić sukcesy w obecnym pełnym wyzwań środowisku biznesowym.

Jako lider branży zobowiązani jesteśmy postępować w odpowiedni sposób. Kodeks Postępowania Biznesowego Holcim wyznacza standardy w branży. Wdrożono go, by zapewnić narzędzia, zasoby i informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w codziennej pracy. Pomaga on dokonywać właściwych wyborów we współpracy z partnerami biznesowymi, dostawcami oraz klientami

Uczciwość w budownictwie
Odpowiedzialne zakupy w naszym łańcuchu dostaw

Jeśli masz pytania lub chcesz zgłosić wątpliwości dotyczące praktyk biznesowych Holcim, możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • zadzwoń na bezpłatny numer 00 800 44 11 739
  • wyślij anonimowe zgłoszenie on-line: integrity.holcim.com

zasady wsparcia i sponsoringu w Holcim

 

Wsparcia można dokonywać wyłącznie na rzecz organizacji lub instytucji, której wartości są zgodne z treścią kodeksu postępowania biznesowego Holcim. Zgodnie z treścią kodeksu postępowania biznesowego Holcim wsparcia nie należy w żadnym wypadku udzielać na rzecz:

  • osób prywatnych (bezpośrednio i pośrednio),
  • leczenia chorób i rehabilitacji,
  • partii politycznych – Holcim jest firmą politycznie neutralną,
  • organizacji wyznaniowych (z wyłączeniem organizacji pozarządowych i organizacji non-profit, którym przyświecają wartości religijne),
  • wypoczynku i rozrywki,
  • organizacji sportowych.

Holcim jest firmą politycznie neutralną. Wsparcie na rzecz partii politycznych, polityków lub kandydatów na urząd to prywatna sprawa naszych pracowników. Nieruchomości i zasoby należące do Holcim nie mogą być wykorzystywane do gromadzenia funduszy ani do prowadzenia kampanii na rzecz danej partii politycznej lub kandydata na urząd.