Rozbudowa MAN w Niepołomicach – Holcim dostarcza beton niskoemisyjny

W Niepołomicach niedaleko Krakowa trwa rozbudowa zakładu MAN Trucks. Powstanie tutaj jedno z największych centrów produkcji samochodów ciężarowych marki, oparte na założeniach zrównoważonego rozwoju.

Inwestycja jest dużym przedsięwzięciem zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym. Dzięki niej w małopolskich Niepołomicach ma powstać dodatkowych 1500 miejsc pracy. Holcim (dawniej Lafarge) jest jedną z firm, która ma swój udział w realizacji budowy, dostarczając na miejsce m.in. ekologiczny beton niskoemisyjny o niskim śladzie węglowym.

Man Trucks Niepołomice – co to za inwestycja?

Położone na wschód od Krakowa Niepołomice to centrum produkcji samochodów ciężarowych MAN. Zakład MAN Trucks w Niepołomicach został otwarty w 2007 r. i od tego czasu montowane są w nim samochody ciężarowe na rynek europejski i bliskowschodni, ale także azjatycki i afrykański. W 2021 r. podjęto decyzję o rozbudowie fabryki, w którą zaplanowano zainwestować aż 130 mln euro. Zakład, który będzie powiększany jeszcze przez cały rok 2023, ma zajmować docelowo nie 24, ale aż 41 ha. Zostanie rozbudowany m.in. o halę montażu kabin o powierzchni 26 tys. m², halę modyfikacji pojazdów ciężarowych, która zajmuje 10 tys. m², a także magazyn oraz budynek socjalny i biurowy. Zwiększona zostanie również liczba miejsc parkingowych dla załogi – zatrudnienie w zmodernizowanej fabryce znajdzie aż 1500 dodatkowych osób.

Jak podkreśla prezes zarządu MAN Truck & Bus SE Alexander Vlaskamp: „Rozbudowa fabryki w Niepołomicach jest istotnym krokiem w procesie transformacji naszej firmy. (…) Pod Krakowem powstaje fabryka o wyjątkowo dużej elastyczności, która umożliwi nam produkcję na jednej taśmie wszystkich typoszeregów pojazdów – od lekkich do ciężkich”.

Docelowo dzienne moce produkcyjne w trybie trzyzmianowym mają wynosić aż 300 pojazdów.

Zrównoważony rozwój – idea, która łączy coraz więcej przedsiębiorstw.

Warto podkreślić, że MAN kładzie nacisk na ekologiczność rozwiązań zastosowanych przy rozbudowie zakładu. Żeby fabryka spełniała wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, przewidziano w niej instalację nowego źródła bioenergii, które pozwala na osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO₂.

Do obniżenia śladu węglowego obiektu przyczyniła się także współpraca MAN z Holcim, które oferuje proekologiczne rozwiązania do zastosowania przy każdej inwestycji z wykorzystaniem materiałów budowlanych z szerokiej gamy produktów Holcim. Przy budowie zakładu MAN w Niepołomicach wykorzystano m.in. beton niskoemisyjny ECOPact.

Dlaczego podjęto decyzję o rozbudowie fabryki w Niepołomicach? Jaki udział w tym zadaniu ma Holcim?

Zakład w Niepołomicach jest rozbudowywany w celu podniesienia komfortu pracy oraz wydajności i jakości produkcji. Docelowo ma tu powstawać aż 2/3 wszystkich kabin i pojazdów MAN, co daje wyobrażenie o skali i ważności tej inwestycji.

Budowa hal, w której uczestniczy Holcim, jest przedsięwzięciem realizowanym od podstaw – na miejscu pustych, niezagospodarowanych obszarów powstają etapami obiekty, do których dostarczane są mieszanki betonowe Holcim na część konstukcyjną hal, fundamenty, posadzki przemysłowe i place manewrowe.

Za co odpowiada Holcim przy realizacji fabryki w Niepołomicach?

Zadaniem zespołu Holcim podczas rozbudowy zakładu MAN w Niepołomicach była dostawa betonu o odpowiednich parametrach dla generalnego wykonawcy, czyli firmy STRABAG Sp. z o.o.. Podczas realizacji inwestycji na plac budowy dostarczono mieszanki ECOPact oraz Artevia.

Czym jest beton ECOPact?

ECOPact jest nazywany również niskoemisyjnym betonem. Stanowi odpowiedź Holcim na potrzebę zrównoważonego budownictwa. Dzięki mieszance zoptymalizowanej pod kątem receptury, procesu produkcyjnego oraz użytych materiałów naturalnego pochodzenia możliwa jest redukcja śladu węglowego od 30 do aż 50%. Obniżenie śladu węglowego obliczone jest w stosunku do standardowej receptury opartej na cemencie CEM I 42,5 R. Warto podkreślić, że korzystny wpływ ECOPact na środowisko nie odbywa się kosztem jakości mieszanki betonowej – właściwości ECOPact są co najmniej tak samo dobre albo lepsze niż właściwości betonu konwencjonalnego.

Dzięki doskonałym parametrom ECOPact na bazie użyto go w fabryce MAN w Niepołomicach jako betonu posadzkowego. Na miejsce wbudowania trafiło aż 8 000 m³ mieszanki.

Dlaczego postawiliśmy właśnie na cement CEM V/A(S-V) 42,5N-LH/HSR/NA z grupy ECOPlanet?

Zanim ten cement został wdrożony do sprzedaży dla naszych Klientów, przeprowadziliśmy szereg badań, które miały na celu sprawdzenie istotnych parametrów tego spoiwa w aspekcie różnych zastosowań i ich wpływu na właściwości użytkowe i trwałościowe betonu w elementach.

W przypadku posadzki główne zalety tego spoiwa to:

  • niski skurcz podczas wiązania betonu,
  • niskie ciepło hydratacji,
  • niska zawartość alkaliów,
  • wolne narastanie wytrzymałości betonu w czasie,
  • dodatki mineralne w składzie tego cementu poprawiające reologię mieszanki betonowej i zmniejszające zjawisko bleedingu na powierzchni świeżo ułożonego betonu,
  • przyrosty wytrzymałości betonu w czasie,
  • obniżona całkowita emisyjność CO2-beton ECOPact (wpisujący się w strategię Holcim na najbliższe lata).

Beton ARTEVIA

ARTEVIA to beton, który doskonale nadaje się do zastosowania na podjazdy, parkingi, alejki, chodniki, ścieżki rowerowe i inne ciągi komunikacyjne. W Niepołomicach zastosowano ARTEVIĘ w funkcji nawierzchni placu manewrowego. Użyto 1900 m³ betonu do układania nawierzchni za pomocą rozściełacza.

Wyzwania, którym sprostał zespół Holcim podczas budowy

Podobnie jak każda inna budowa, również inwestycja MAN w Niepołomicach niosła ze sobą wyzwania i zadania, którym trzeba było sprostać. Jako doświadczony producent i dostawca mieszanki betonowej zaproponowana została zmiana cementu na cement z grupy ECOPlanet CEM V/A(S-V) 42,5N-LH/HSR/NA, jako wariantu o równie dobrych właściwościach użytkowych i wariantu, który na czas realizacji tej posadzki (miesiące letnie) wydawał się optymalny i bezpieczny. W toku podjętych rozmów i uzgodnień z Generalnym Wykonawcą oraz wykonawcą posadzki podjęto decyzję o zastosowaniu cementu ECOPlanet jako spoiwa do wykonania posadzki przemysłowej. W trakcie realizacji posadzki przemysłowej z zastosowaniem betonu ECOPact największe wyzwanie stanowił fakt, rozpoczęcia dostaw mieszanki betonowej w momencie, kiedy obiekt H6 posiadała tylko niewielką część zadaszenia oraz niewiele więcej pełnej, bocznej zabudowy ścian, przez co warunki atmosferyczne (temperatura, wiatr) mocno wpływały na proces pielęgnacji świeżo ułożonego betonu i czas jego zacierania. Duża intensywność prac na placu budowy, niezliczona ilość sprzętu budowlanego i pracowników także nie ułatwiały logistyki i terminowości dostaw.

Jak Holcim przyczyniło się do wsparcia idei zrównoważonego rozwoju przy rozbudowie zakładu w Niepołomicach?

Idea zrównoważonego rozwoju wpisuje się w wizję i misję Holcim. Przy rozbudowie fabryki MAN w Niepołomicach Holcim mógł wdrożyć założenia koncepcji ograniczenia śladu węglowego budynków poprzez zastosowanie jako spoiwo cementu z grupy ECOPlanet oraz wyprodukowanie I dostarczenie betonu ECOPact. Dzięki zastosowaniu mieszanek betonowych Holcim uzyskano poziom redukcji CO₂ wynoszący powyżej 30%.

Pozostałe realizacje