Usługi dla infrastruktury

Oferujemy państwu usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i zarządzania projektami infrastrukturalnymi. Działaniami w tym zakresie zajmuje się firma LH Engineering

PROJEKTOWANIE

Mamy wiedzę, doświadczenie i narzędzia pozwalające przygotować dokumentację projektową na każdym etapie realizacji inwestycji.


Studium wykonalności i koncepcja programowa

Przygotujemy ocenę techniczną, ekonomiczną i środowiskową planowanej inwestycji. Przygotowując dokumentację, przedstawimy możliwe warianty realizacji oraz zaproponujemy technologię wykonania.

Projekt Budowlany

Kompleksowa dokumentacja projektowa, której celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W zakres wykonania dokumentacji wchodzi uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Projekt Wykonawczy

Szczegółowa dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie obiektu. W skład dokumentacji wchodzą szczegółowe rysunki techniczne detali konstrukcyjnych, obliczenia wytrzymałościowe i ilościowe materiałów budowlanych oraz dobór technologii wykonania robót.

Ponadto oferujemy przygotowanie obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych sztywnych i podatnych, bazując na nowoczesnych metodach obliczeniowych oraz autorskich metodach mechanistycznych.

Jesteśmy otwarci na organizację szkoleń z zakresu technologii nawierzchni drogowych, podczas których Inwestorzy, Projektanci i Wykonawcy mogą poznać metody obliczeniowe i projektowe oraz technologię materiałową związaną z budownictwem infrastrukturalnym. 

 

Image
Usługi dla infrakstruktury

 

WYKONAWSTWO

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalne zarządzanie kontraktami budowlanymi.

 

LH Engineering specjalizuje się w układaniu nawierzchni z betonu wałowanego RolltecTM oraz ulepszaniu podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji infrastrukturalnych w zakresie:

 • układania nawierzchni RolltecTM w ciągu dróg publicznych oraz na inwestycjach prywatnych i komercyjnych,
 • budowie placów postojowych, parkingów, placów technologicznych przy centrach logistycznych,
 • wykonywaniu ulepszania spoiwami hydraulicznymi podłoża gruntowego metodą mieszania na miejscu.

Inwestycje możemy realizować zarówno w systemie „Buduj” jak i „Projektuj i Buduj”. Wszystkie nasze projekty realizujemy w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii nawierzchni z betonu cementowego. Kierujemy się zasadami inżynierii wartości oraz optymalizacji kosztów w całym cyklu życia inwestycji. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania oraz profesjonalne zarządzanie kontraktami budowlanymi.

 

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

Nasz zespół jest do dyspozycji Inwestora na każdym etapie inwestycji – od planowania po realizację.

 

Profesjonalne podejście do realizacji zamierzeń budowlanych wymaga najwyższych standardów w zakresie zarządzania projektami. Oferujemy usługi zarządzania projektami zarówno od strony technicznej jak i biznesowej, gwarantując inwestorowi optymalizację procesu pod kątem czasowym i kosztowym. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem przy prowadzeniu projektów, używając przy tym najnowocześniejszych metodologii i narzędzi. Nasza oferta skierowana jest do inwestorów prywatnych i komercyjnych planujących projektowanie i budowę obiektów infrastruktury drogowej takich jak:

 • parkingi,
 • centra logistyczne,
 • miejsca obsługi podróżnych (MOP),
 • centra handlowe i usługowe,
 • place technologiczne i składy budowlane.

Nasz zespół jest do dyspozycji Inwestora na każdym etapie inwestycji – od planowania po realizację. Pomożemy oszacować koszty i czas realizacji, dobrać technologię i wykonawców oraz zarządzać projektem podczas projektowania i budowy. 


OBSŁUGA DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
 

 • kompleksowa obsługa projektów drogowych, kolejowych, energetycznych i przemysłowych w zakresie materiałów budowlanych takich jak kruszywa, spoiwa i betony,
 • produkcja mieszanek betonowych na dedykowanych węzłach mobilnych,
 • produkcja i układanie nawierzchni betonowych — autostradowych, lotniskowych, przemysłowych oraz drogowych niższych klas,
 • współpraca przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją kontraktów,
 • optymalizacja dokumentacji projektowej,
 • wsparcie w procedurze roszczeń.