Beton B25 Szybki

Opis produktu

Beton B25 Szybki to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu klasy C20/25 (B25) o składzie zgodnym z wymaganiami normy CT-C25-F5 wg PN-EN 13813 [C20/25 wg PN-EN 206]. Zastosowanie Betonu B25 Szybkiego m.in. umożliwia wykonywanie posadzek betonowych, betonowych elementów wewnątrz i na zewnątrz budynków, warstw wyrównawczych, spadkowych i stabilizujących. Zalecany do prac w miejscach szczególnie narażonych na działanie mrozu i opadów. Dodatkowo do stosowania pod okładziny z płytek ceramicznych, wykładzin, paneli, żywicy oraz drewna.

Image
beton-szybki-25-720-670.png

Cechy produktu
 

 • grube kruszywo – wysoka wytrzymałość,
 • biopolimery – łatwość mieszania, dobra reologia mieszanki,
 • gotowy do rozformowania po 14 godzinach,
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
 • do zastosowań w miejscach szczególnie narażonych na działanie mrozu i opadów,
 • zmniejszone pylenie.

 

Zastosowanie
 

 • betonowanie elementów na zewnątrz budynków (m.in. elementy ogrodzenia, prace brukarskie) szczególnie narażonych na działanie mrozów i opadów
 • podkłady podłogowe zespolone z podłożem – grubość >25 mm,
 • podkłady podłogowe na warstwie rozdzielczej (folii) – grubość >40 mm,
 • podkłady podłogowe „pływające” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – grubość >40 mm,
 • podkłady podłogowe z ogrzewaniem podłogowym – grubość >40 mm nad rurkami ogrzewania podłogowego,
 • pod okładziny z płytek ceramicznych, wykładzin, paneli, żywicy, drewna,
 • warstwy wyrównawcze, spadkowe i stabilizujące,
 • betonowanie elementów wewnątrz budynków – nadproża, słupy, wieńce.
Beton B25 w worku jak z betoniarni - zobacz wypowiedź eksperta!

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

Beton B25 Szybki to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu klasy C20/25 (B25) o składzie zgodnym z wymaganiami normy CT-C25-F5 wg PN-EN 13813 [C20/25 wg PN-EN 206].

Warunki stosowania

Beton B25 Szybki może być stosowany jako posadzki betonowe, podkłady podłogowe zespolone z podłożem – grubość >25 mm, podkłady podłogowe na warstwie rozdzielczej (folii) – grubość >40 mm, podkłady podłogowe „pływające” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – grubość >40 mm, podkłady podłogowe z ogrzewaniem podłogowym – grubość >40 mm nad rurkami ogrzewania podłogowego oraz warstwy wyrównawcze, spadkowe i stabilizujące.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości produktu może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt produktu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla Beton B25 Szybki zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Beton B25 Szybki objęty jest 12-miesięczną gwarancją.

Opakowanie

Gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu klasy C20/25 (B25) jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1350 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania produktu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych produktu oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

1. Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego przez producenta.

3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Image
beton-worki.jpg

Kalkulator zużycia betonu w worku


Kalkulator betonu – jak obliczyć liczbę opakowań betonu?

Użyj kalkulatora, aby obliczyć potrzebną liczbę worków betonu na Twoją budowę.

Image
oblicz-zuzycie-logo.jpg

Wybierz kształt elementu betonowego

Płyta fundamentowa
Płyta fundamentowa
Ława fundamentowa
Ława fundamentowa
Trójkąt
Trójkąt
Walec
Walec
Płyta z wgłębieniem
Płyta z wgłębieniem
Schody
Schody

Podaj wymiary

m3 betonulub betonu B25*

Niniejsza kalkulacja przedstawia przybliżone wartości i ma jedynie charakter informacyjny, holcim.pl nie ponosi odpowiedzialności. W celu precyzyjnej kalkulacji zalecamy skontaktować się z naszym Doradcą a jeśli masz projekt architektoniczny to w nim znajdziesz potrzebną ilość betonu.

*Przy większych realizacjach (> 2 m3) rekomendujemy zakup betonu towarowego w jednej z naszych betoniarni.

Kontakt

Image
phone.png

Beton w worku

Najnowsze artykuły