Beton Szybki B30

Opis produktu


Beton Szybki B30 to gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu o wytrzymałości na ściskanie >30 MPa (C30). Skład produktu pozwala na otrzymanie betonu o jakości porównywalnej do fabrycznych betonów wytwarzanych w betoniarniach. Jego właściwości robocze ułatwiają prace betoniarskie i remontowe. Zalecany jest do prac w obniżonych warunkach temperaturowych. Dzięki swojej wysokiej szybkosprawności umożliwia sprawne przeprowadzenie prac w szybkim tempie.

Image
beton-szybki-30-720-670.png

Cechy i korzyści produktu
 

CECHYKORZYŚCI
Grube kruszywo do 8mmJakość betonu jak z betoniarni
Szeroki zakres konsystencji klasy S3 w zakresie 100 - 150 mm.Konsystencję betonu można swobodnie dostosowywać do wykonywanych prac betoniarskich.
Szybki rozwój wytrzymałości / szybkosprawnośćMożliwość rozformowania po 7 godzinach. Pełne wytrzymałości już po 14 dniach.
Możliwość pracy w obniżonych temperaturach
Wykorzystanie w produkcji technologii biopolimerowejŁatwość mieszania, bardzo dobra właściwości robocze i aplikacyjne
Mrozoodporność i wodoodpornośćUniwersalność - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Zmniejszone pyleniePraca w bardziej komfortowych i bezpieczniejszych warunkach


Zastosowanie
 

 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Podkłady podłogowe zespolone z podłożem – grubość >25 mm
 • Podkłady podłogowe na warstwie rozdzielczej (folii) – grubość >40 mm
 • Podkłady podłogowe „pływające” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – grubość >40 mm
 • Podkłady podłogowe z ogrzewaniem podłogowym – grubość >40 mm nad rurkami ogrzewania podłogowego
 • Pod okładziny z płytek ceramicznych, wykładzin, paneli, żywicy, drewna
 • Posadzki betonowe
 • Warstwy wyrównawcze, spadkowe i stabilizujące
 • Do napraw oraz reprofilacji elementów betonowych
 • Do prac w obniżonych warunkach temperaturowych
 • Elementy wymagające szczególnie szybkiego tempa dalszych prac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

CT-C30-F6 według EN 13813:2002 i R2 według EN 1504-3:2005

Warunki stosowania

Przygotowaną mieszankę należy wbudować i zatrzeć w możliwie krótkim czasie, ale nie dłuższym niż 30 minut (dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% RH). W przypadku panowania wysokich temperatur i/lub niskiej wilgotności powietrza czas na wbudowanie i zatarcie ulega skróceniu. Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 3°C a 30°C. Wykonany element należy zabezpieczyć przed wysychaniem przez 7 pierwszych dni. Pełne wytrzymałości beton osiąga już po 14 dniach od zarobienia z wodą. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producenta.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie okularów, rękawic i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu przedstawione są w Karcie Charakterystyki dostępnej na www.holcim.pl.

Gwarancja

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją.

Opakowanie

Na palecie 1400kg znajduje się 56 worków papierowych o masie jednostkowej 25kg.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające wyrób przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Image
beton-worki.jpg

Kalkulator zużycia betonu w worku


Kalkulator betonu – jak obliczyć liczbę opakowań betonu?

Użyj kalkulatora, aby obliczyć potrzebną liczbę worków betonu na Twoją budowę.

Image
oblicz-zuzycie-logo.jpg

Wybierz kształt elementu betonowego

Płyta fundamentowa
Płyta fundamentowa
Ława fundamentowa
Ława fundamentowa
Trójkąt
Trójkąt
Walec
Walec
Płyta z wgłębieniem
Płyta z wgłębieniem
Schody
Schody

Podaj wymiary

m3 betonulub betonu B30*

Niniejsza kalkulacja przedstawia przybliżone wartości i ma jedynie charakter informacyjny, holcim.pl nie ponosi odpowiedzialności. W celu precyzyjnej kalkulacji zalecamy skontaktować się z naszym Doradcą a jeśli masz projekt architektoniczny to w nim znajdziesz potrzebną ilość betonu.

*Przy większych realizacjach (> 2 m3) rekomendujemy zakup betonu towarowego w jednej z naszych betoniarni.

Image
phone.png

Beton w worku

Artykuły