Pierwsza pomoc w zakładzie pracy. Wyzwania, obowiązki i praktyczne wskazówki od Holcim

 

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wymaga od osób zarządzających zakładami oraz od samych pracowników odpowiedniego przygotowania prac i kalkulacji ryzyka przed ich rozpoczęciem. Czy to wystarczy, aby uniknąć wypadków? Jak sobie radzimy w sytuacjach kryzysowych? Jakie są obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy wynikające z przepisów prawa?

pokaz pierwszej pomocy lafarge 3
Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Holcim (dawniej Lafarge).

 

W roku 2019 wskaźniki wypadkowości dla wszystkich zakładów Holcim z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem naszych wykonawców, na terenie zakładów i poza zakładami (np. plac budowy klienta) osiągnęły wartość (LTIFER – 0,67 i TIFR – 2,25). Oznacza to, że w roku 2019 nie uniknęliśmy zdarzeń wypadkowych i musieliśmy udzielać pomocy naszym kolegom, którzy doznali urazów.

Odpowiedzialny system udzielania pierwszej pomocy

Punktem wyjścia przy tworzeniu systemu udzielania pierwszej pomocy w Holcim jest odwołanie się do naszych wartości. Uczciwość i odpowiedzialność – od tego zaczęliśmy tworzyć system udzielania pierwszej pomocy.

Uczciwość to zaakceptowanie, że w chwili, gdy zdarzenie miało już miejsce, należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pracownikowi w jak najkrótszym czasie pomoc. Nie ma tutaj miejsca na kalkulowanie wpływu na statystyki wypadkowe, cele dotyczące bezwypadkowości.

Odpowiedzialność to zadbanie o udzielenie pomocy pracownikowi od początku do końca, aż wróci do pracy. To gotowość do wzięcia odpowiedzialności za popełniony błąd w ramach wewnętrznego procesu zarządzania konsekwencjami i wprowadzenie działań naprawczych.

Do stworzenia systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach punktem wyjścia jest art. 2091 §1 ust. 1-3 Kodeksu Pracy. Podstawowy system, o którym mowa w Kodeksie Pracy, funkcjonuje we wszystkich naszych zakładach. Nadal jednak nie możemy powiedzieć, że jest to działanie zakończone.

Podstawą do prawidłowego funkcjonowania systemu udzielania pierwszej pomocy jest znalezienie odpowiednich pracowników, którzy są gotowi reagować w sytuacjach kryzysowych (pożar, wypadek), brać czynny udział w szkoleniach doskonalących w zakresie udzielania pierwszej pomocy, na etapie organizacji pracy uwzględniają już kwestie związane z ewakuacją pracownika i jego zaopatrzenia jako poszkodowanego do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Dbajmy o zdrowie i samopoczucie pracowników

Jakie wyzwania czekają nas w roku 2020 i 2021 w zakresie udzielania pierwszej pomocy? Zdecydowanie można wyróżnić dwa obszary, a mianowicie: reagowanie na stany nagłe (wywołane czynnikami wewnętrznymi) oraz ewakuacja pracowników z miejsc trudno dostępnych (tzn. stanowiska pracy na wysokości i wewnątrz przestrzeni zamkniętych).

W tym i ubiegłym roku musieliśmy reagować i udzielać pomocy pracownikom, których stan zdrowia nagle pogorszył się na skutek wewnętrznych schorzeń. Zwróciliśmy więc uwagę osobom, które kierują pracowników do wykonywania zadań, aby przed rozpoczęciem pracy rozmawiali z pracownikami o samopoczuciu, które może być sygnałem o początku stanu nagłego. W naszych zakładach pojawiły się ciśnieniomierze/termometry oraz środki wiruso- i bakteriobójcze. Na podstawie podstawowych badań można ocenić, czy w danym dniu pracownik powinien przystępować do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej.

Odpowiedni stan zdrowia to: 

 • odpowiednia dieta
 • minimum 20-40 minut aktywności fizycznej dziennie
 • odpowiednia, jakość snu
 • (najważniejszy czynnik) umiejętność radzenia sobie ze stresem, którego wpływ nie jest jeszcze odpowiednio zbadany, a przez większość z nas jest bagatelizowany.

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – praktyczne wskazówki

Poniżej na podstawie dostępnych materiałów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Patrycja Staniek i Paweł Biel, Regionalni Koordynatorzy BiOZ Holcim, opracowali zestaw praktycznych porad, które powinny pomóc przy ocenie stanu zdrowia i konieczności udania się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.

Normy ciśnienia zgodne z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego:

 • Ciśnienie prawidłowe: 120 - 129 mm Hg / 80 - 84 mm Hg
 • Ciśnienie wysokie prawidłowe: 130 - 139 mm Hg / 85 - 89 mm Hg
 • Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia: 140 - 159 mm Hg / 90 - 99 mm Hg
 • Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia: 160 - 179 mm Hg / 100 - 109 mm Hg
 • Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia: ≥ 180 mm Hg / ≥ 110 mm H

Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) należy wezwać zawsze w przypadku kiedy:

 • wartości ciśnienia osiągną wartość > 180/110 mmHg  (nawet jeśli nie ma innych objawów)
 • u osób chorujących na NT wystąpią objawy takie jak: bóle głowy, ból w klatce piersiowej, utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości, zaburzenia mowy, osłabienie siły kończyn, niezależnie od wartości zmierzonego ciśnienia

Jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego?

 1. Prawidłowy pomiar powinno się wykonywać w pozycji siedzącej, po kilkuminutowym odpoczynku.
 2. Przez około 30 minut przed pomiarem pacjent nie powinien palić tytoniu, pić kawy i innych napojów energetycznych oraz wykonywać żadnego wysiłku fizycznego.
 3.  Początkowo ciśnienie mierzymy na obu rękach, a w kolejnych pomiarach wybieramy rękę, na której ciśnieniomierz pokazał wyższą wartość. Przedramię, na którym założony jest ciśnieniomierz, powinno być oparte o płaską powierzchnię (na przykład stół) i znajdować się na wysokości serca.
 4. Jednorazowo należy wykonać dwa pomiary (z uwzględnieniem dwuminutowej przerwy między pomiarami) i wyliczyć średnią wartość ciśnienia z tych dwóch pomiarów. Ważne jest również to, aby pacjent odnotowywał wyniki z ciśnieniomierza.

Na zakończenie

W Holcim chętnie dzielimy się wskazówkami i rozwiązaniami wdrażanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tym samym gorąco zachęcam do przekazywania informacji zwrotnej, w szczególności z propozycją tematów, które Państwa interesująprzemyslaw.tomaszewski@holcim.com

W następnym artykule przybliżymy tematy dotyczące obowiązków i zasad przy prowadzeniu ewakuacji pracowników, którzy pracują na wysokości i wewnątrz przestrzeni zamkniętych.

Szczególne podziękowania za pomoc w opracowaniu artykułu dla: Pawła Biel i Patrycji Staniek za zestawienie wytycznych oraz Patryka Ulatowskiego za pomoc w researchu.

Autorem tekstu jest Przemysław Tomaszewski, Regionalny Kierownik BiOZ i Ochrony Środowiska Holcim.

Oferta na doposażenie w środki pierwszej pomocy

Patryk Ulatowski (Regionalny Koordynator BiOZ) wspólnie z naszym dostawcą ŚOI przygotował ofertę na doposażenie zakładów w środki higieniczno-sanitarne niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Szczegóły znajdziecie Państwo pod kodem QR (pobierz kod QR) lub bezpośrednio w ofercie (pobierz PDF).