Dobre praktyki holcim w Polsce ponownie wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W opublikowanym 16 kwietnia 2020 r. przez FOB raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wyróżnionych zostało aż 6 dobrych praktyk Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce. Wśród nich znajdują się zarówno inicjatywy długoletnie “Ludzie Holcim”, jak i te nowe: “Wspólnie dla Regionu”, czy projekt Klasy Patronackiej wspierający kształcenie przyszłych pracowników.

Holcim w Polsce chętnie wdraża długofalowe inicjatywy CSR, szczególnie mające na celu rozwój społeczności lokalnych oraz projekty na rzecz edukacji, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprawiające przestrzeń lub infrastrukturę, a także promujące ochronę środowiska. Wśród nowych wyróżnionych przez FOB projektów znalazł się uruchomiony w 2019 roku program grantowy „Wspólnie dla Regionu”, do którego w pierwszej edycji zgłoszono aż 247 wniosków z całej Polski. Inną nową inicjatywą jest “Klasa Patronacka”, dzięki której uczniowie gminy Barcin na terenie której znajduje się jedna z cementowni Holcim, mogą przygotowywać się do przyszłego zawodu m.in. ślusarza, spawacza i mechanika. FOB docenił także prowadzoną od lat przez Fundację Holcim WSPÓLNIE praktykę skierowaną do pracowników - wolontariat “Ludzie Holcim”.

W raporcie FOB uwzględnione zostały również działania na rzecz ochrony środowiska. Jednym z takich projektów jest inwestycja w Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) zrealizowana we współpracy z PGNiG Termika. Docenione zostały także warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z konkursem "Drugie życie śmieci - stwórz Eko Zabawkę". Wyróżniony został także konkurs plastyczny dla najmłodszych na rzecz budowania świadomości młodego pokolenia o recyklingu. W raporcie uwzględniona została także inicjatywa „Życie z górnictwem” (MineLife), która miała na celu stworzenie platformy edukacyjnej dla profesjonalistów górnictwa odkrywkowego i podziemnego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” od 2002 roku zbiera i prezentuje najlepsze praktyki biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, wyznaczając kierunki dobrych praktyk w Polsce. W sumie w edycji za 2019 roku znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

Raport dostępny jest na stronie FOB.