Europejski przemysł cementowy deklaruje podjęcie dalszych działań na rzecz osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku

 

Unijna branża cementowa zadeklarowała podjęcie szerszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku. W tym celu Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego (CEMBUREAU) dokona przeglądu „Mapy drogowej dla gospodarki niskoemisyjnej w roku 2050”. Jednocześnie Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce informuje, że pracuje nad aktualizacją lokalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Działania europejskiej branży cementowej są odpowiedzią na ogłoszenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one określić konkretne działania, które podejmie branża dla stworzenia gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku. Zaktualizowana mapa drogowa będzie gotowa wiosną 2020 roku. Do deklaracji przyłączyli się wszyscy producenci cementu stowarzyszeni w CEMBUREAU. W ten sposób przemysł cementowy chce mieć rzeczywisty wkład w przekształcenie unijnej gospodarki zgodnie z celami przedstawionymi przez Komisję Europejską.

Choć stworzenie mapy drogowej ma dopiero nastąpić, to już wiadomo, że jej głównym elementem będzie określenie roli cementu i betonu w obniżeniu emisji. Beton to podstawowy materiał budulcowy, który posiada niezwykłe właściwości. Jest trwały, ma zdolność pochłaniania CO2 i może być w stu procentach poddany recyklingowi. To sprawia, że jest to kluczowy materiał budowlany, który pozwoli na realizację wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Poza produkcją branża deklaruje również przegląd działań w całym łańcuchu dostaw. W ten sposób chce również wpłynąć na emisję, które wiążą się z transportem surowców do produkcji czy dystrybucją gotowych już materiałów. Branża wskazuje również, że kluczową rolę na tej drodze będą odgrywały innowacyjność, wykorzystanie paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu, wychwytywanie i wykorzystanie CO2, dostęp do energii odnawialnej i zrównoważone budownictwo.

Holcim w Polsce przedstawi cele dla zrównoważonego rozwoju

W nawiązaniu do zapowiedzi europejskiej branży Holcim w Polsce pracuje nad aktualizacją lokalnych celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Będą one skoncentrowane na takich obszarach jak redukcja emisji CO2, gospodarka obiegu zamkniętego, pozytywny wpływ na środowisko oraz społeczności lokalne.

Obecna aktualizacja to kontynuacja działań podejmowanych w Polsce już od 25 lat. W ciągu tego okresu firma zainwestowała 3 mld zł w innowacje i modernizację swoich zakładów. To ⅓ nakładów całej branży. Dzięki temu Holcim obniżył emisje CO2 w Polsce o 45. Dalsze działania będą związane z wykorzystaniem paliw alternatywnych, energii z OZE czy technologiami wychwytywania CO2. Aktualizacja celów zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

Deklaracja CEMBUREAU dostępna jest TUTAJ.