Holcim w Polsce publikuje drugi raport zrównoważonego rozwoju - lokalny wkład w globalne cele

 

Holcim (dawniej Lafarge) opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju "W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018". Oprócz raportu głównego powstały specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Holcim i WSPÓLNIE – Fundacji Holcim w działania na rzecz lokalnych społeczności.

 

Holcim w Polsce, podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, kieruje się globalną strategią Grupy Holcim skupioną wokół czterech głównych filarów: klimat i energia, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz społeczności.

Firma stawia sobie ambitne cele, które konsekwentnie realizuje i rozlicza. W 2017 r. na terenie Cementowni Kujawy został stworzony Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, który jest jedną z największych platform tego typu w Europie. Holcim, wspólnie z PGNiG Termika Holcim otworzył również Zakład Separacji Popiołów Siekierki. To druga na polskim rynku instalacja, która oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla. Oba te działania umożliwiają realizację celów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym oraz klimatu i energii zwiększając wykorzystanie paliw alternatywnych.

– Bardzo poważnie podchodzimy do naszych celów, zarówno tych dotyczycących bycia zaufanym, innowacyjnym doradcą dla klientów, dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników, jak i tych dotyczących kwestii środowiskowych. Specyfika naszej działalności wymaga od nas szczególnej troski o środowisko naturalne oraz o lokalne społeczności, w których funkcjonujemy – podkreśla Xavier Guensu, Prezes zarządu Holcim w Polsce. – Globalny wynik składa się z lokalnych działań, dlatego troskę o biznes, ludzi oraz planetę zaczynamy na poziomie lokalnych zakładów. I chociaż liczby w ujęciu globalnym zawsze robią lepsze wrażenie, to chcemy pokazać, jak wiele robimy lokalnie – dodaje Xavier Guensu.

Zrównoważony biznes musi brać pod uwagę opinie interesariuszy, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dlatego Holcim regularnie przeprowadza badania opinii pracowników i sesje dialogu społecznego. Z myślą o interesariuszach zewnętrznych, społecznościach mieszkających w pobliżu Cementowni Kujawy i Zakładu Górniczego Kujawy, Cementowni Małogoszcz i Zakładu Górniczego Małogoszcz, Kopalni Dolomitu Dubie i Zakładu Przeróbczego Rudawa, Kopalni Radkowice i Kopalni Kowala Mała, Żwirowni Gliśno i Ostrowite, Zakładu Górniczego Sulików, Żwirowni Sępólno, Kopalni Bazaltu Lubień Holcim przygotował osiem dodatków dokumentujących lokalne działania.

Każda z lokalnych broszur podsumowuje działania Holcim w trzech z tytułowych obszarów raportu. Czytelnicy znajdą w nich informacje o tym, co produkuje zakład Holcim położny w ich najbliższej okolicy oraz jakie przeprowadził i jakie planuje inwestycje np. w ochronę środowiska. Poznają wysokość lokalnych podatków płaconych przez firmę, liczbę bezpośrednio zatrudnionych pracowników w zakładzie oraz liczbę tak zwanych “indukowanych miejsc pracy” w firmach podwykonawczych. Broszury dostarczają także informacje o działaniach kierownictwa zakładów i WSPÓLNIE – Fundacji Holcim na rzecz społeczności w danym regionie.

Działania WSPÓLNIE – Fundacji Holcim są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miejscowości, w których są zakłady Holcim. W latach 2017–2018 w ramach fundacji działało 320 pracowniczych wolontariuszy. Fundacja nawiązała współpracę z 50 partnerami i zrealizowała 52 projekty, z których skorzystało ponad 78 tysięcy beneficjentów. Od trzech lat fundacja organizuje konkurs dla dzieci "Zakręceni w przestrzeni", poprzez który dzieci i młodzież kształtują swoje najbliższe otoczenie i uczą się dbania o przestrzeń wokół siebie. Prowadzi też program "Przygarnij przestrzeń", który łączy młodych architektów i projektantów ze społecznościami lokalnymi, aby wspólnie zmieniali przestrzeń publiczną.

– Podczas realizacji projektów Fundacji WSPÓLNIE nawiązujemy bliskie relacje z lokalnymi społecznościami. Rozmowy i spotkania pokazują, że nasi sąsiedzi mają wiele pomysłów, jak zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Chcemy ich do tego inspirować, a także im pomagać – mówi Kinga Walczyńska, Dyrektor WSPÓLNIE – Fundacji Holcim. – Dlatego rozpoczęliśmy program grantowy Wspólnie dla Regionu skierowany do organizacji i instytucji działających lokalnie, które realizują inicjatywy tworzące lepsze warunki życia. Z kolei nasi pracownicy, w ramach programu wolontariatu Ludzie Holcim, uzyskują granty na lokalne inicjatywy dobroczynne i edukacyjne – dodaje Kinga Walczyńska.


W trosce o biznes, ludzi i planetę

 

Holcim w trosce o biznes:
 • Rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów, które minimalizują wpływ na środowisko, a także podnoszą jakość życia ich użytkowników.
 • Inwestycje w produkty i procesy wpływające na minimalizację emisji CO2 i zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Standardy środowiskowe zgodne z wdrożoną normą ISO 14001. Audyty energetyczne. Wdrożenie normy ISO 50001.

Holcim w trosce o ludzi:

 • Troska o bezpieczeństwo. Cel „zero wypadków”. Ponad 30 tys. godzin szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla pracowników i 4,5 tys. rozmów o bezpieczeństwie.
 • Trzykrotne obniżenie wskaźnika wypadkowości TIFR.
 • Rozwój potencjału poprzez współpracę międzyzespołową i szkolenia.
 • Program trenerów wewnętrznych – 24 trenerów wewnętrznych, 44 tematy szkoleń w ofercie, 14 szkoleń prowadzonych przez 12 trenerów w 2018 roku.

Holcim w trosce o planetę

 • Zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2016, zużycia wody do produkcji tony cementu o dalsze 16 proc., 9 proc., do produkcji tony kruszywa oraz 35 proc. do produkcji gotowej mieszanki i produktów betonowych.
 • Substytucja paliw alternatywnych.
 • Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody, hermetyzacja, zmiana pozwoleń.
 • Różnorodnością Biologiczną.

Raport Holcim w Polsce z działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i biznesu odpowiedzialnego społecznie został przygotowany w oparciu o standard raportowania GRI G4 na poziomie „core” i obejmuje działalność za lata 2017-2018.

 
lafarge raport zr 2017 2018 okladka mini

Raport CSR z dodatkowymi broszurami

Zachęcam do lektury Raport Zrównoważonego Rozwoju Holcim w Polsce 2017-2018 i towarzyszących mu lokalnych broszur. Dopiero informacje zebrane w jednym miejscu pokazują, jak imponująca jest skala naszych inicjatyw i zaangażowania.

 

Pobierz pełny raport „W trosce o biznes, ludzi, planetę”