Lafarge zwiększy udział energii z odnawialnych źródeł dzięki farmie fotowoltaicznej Qair Polska w Wierzbicy

 

Lafarge w Polsce zwiększy wolumen wykorzystywanej energii z odnawialnych źródeł energii, dzięki uruchomieniu farmy fotowoltaicznej na terenie byłej cementowni w Wierzbicy w woj. mazowieckim.

  • Na powierzchni 48 ha w Wierzbicy powstanie instalacja o mocy 30 MW. Wygeneruje ona energię o wielkości do 10 zapotrzebowania energii firmy dla produkcji cementu.
  • Powstanie farmy to krok w realizacji jednego z celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce. Do 2025 roku 100 energii firmy ma pochodzić ze źródeł odnawialnych w tym 50 bezpośrednio z farm fotowoltaicznych oraz produkcji energii z odzysku ciepła.

 

teren bylej cementowni w wierzbicy fot
Teren byłej cementowni w Wierzbicy. Fot. Lafarge

Za realizację inwestycji odpowiedzialna będzie firma Qair Polska, która na mocy podpisanej z Lafarge umowy wydzierżawi teren 48 ha na 30 lat. Natomiast Lafarge będzie odbierał całość energii produkowanej z farmy. Jednocześnie strony uzgodniły, iż gwarancje pochodzenia tej zielonej energii będą przekazane przez Qair Polska spółce Lafarge. W zależności od przebiegu formalno-prawnych procedur, uruchomienie farmy nastąpi w ciągu 2-4 lat.

Grupa LafargeHolcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20 w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55 poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Aby to osiągnąć realizujemy ambitne cele w zakresie dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy modernizację Cementowni Małogoszcz, gdzie obniżymy emisję CO2 o 20 i zużycie energii o ⅓. Budowa farmy fotowoltaicznej w Wierzbicy to kolejny krok do realizacji naszej ambicji w obszarze zmniejszenia emisji przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych – mówi Xavier Guesnu, prezes zarządu Lafarge w Polsce.

Powstanie tej instalacji na tym terenie jest też przykładem udanego zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Wierzbicy, dzięki czemu będą one mogły być wykorzystane do wspierania produkcji czystej, odnawialnej energii.