Pierwszy zeroemisyjny cement w Polsce w 2027. Rusza projekt Kujawy Go4ECOPlanet, który wychwyci 100% emisji CO2 w Cementowni Kujawy.

  • Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni.
  • To kolejna i największa inwestycja Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce w nowoczesne technologie pozwalające skutecznie eliminować emisje CO2 z procesu produkcji cementu (klinkieru), która wpływa na dekarbonizację sektora budownictwa.
  • Część środków na realizacje inwestycji pochodzi z funduszy UE w ramach programu Innovation Fund, który finansowany jest m.in. z wpływów uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu handlu emisjami (ETS).

19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Holcim oraz Innovation Fund (Agencja Europejska CINEA) podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat to 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne (CAPEX). Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro.

Image
img-3192-min-1.jpg

Dekarbonizacja sektora cementowego i budownictwa

Holcim już od wielu lat prowadzi szereg inwestycji w unowocześnienie produkcji materiałów budowlanych wpływających na ograniczenie emisji CO2. Znaczące kroki zostały podjęte przez Holcim w Polsce w ciągu trzech ostatnich lat, aby przyśpieszyć dekarbonizację. Wprowadził niskoemisyjne cementy (ECOPlanet) oraz betony (ECOPact). Zwiększył wykorzystanie paliw alternatywnych pochodzących z odpadów niepoddających się recyklingowi oraz materiałów zdekarbonizowanych jako surowce w celu obniżenia emisji przy produkcji klinkieru — kluczowego składnika cementu. Realizowana jest również modernizacja drugiej Cementowni Małogoszcz, w której trwają właśnie prace budowlane.

Innowacyjne technologie, jak te, służące wychwytywaniu CO2, są niezbędne do ograniczania emisji z procesów produkcyjnych – w szczególności rozkładu węglanu wapnia podczas wytwarzania klinkieru cementowego. Kujawy Go4ECOPlanet wyłapie 100% emisji dzięki czemu, Cementownia Kujawy wyprodukuje jeden z pierwszych w Europie cementów o zerowej emisji. Te wszystkie działania w połączeniu z wychwytywaniem CO2 przełożą się na znaczące obniżenie śladu węglowego w betonie i całym budownictwie, co pozwoli tworzyć rzeczywiście zielone budynki i inne obiekty infrastrukturalne.

 

Kompletny łańcuch CCS

Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach na świecie. Instalacja oparta będzie na technologii Cryocap ™ FG firmy Air Liquide oddzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. W pierwszym etapie, po wychwyceniu CO2 zostanie skroplone i przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd statkami dostarczane na Morze Północne, gdzie zostanie wtłoczony do wyeksploatowanego pola naftowego w celu trwałego składowania. Transport i magazynowanie dwutlenku węgla w porcie, a następnie składowanie, będzie możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu ,transporcie i magazynowaniu gazów. Celem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategię polskiego rządu, których podstawowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na 2023 rok zaplanowane zostały działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2027 rok.