Wystartowała 6. edycja konkursu Holcim Awards

 

4 czerwca rozpoczęła się 6. edycja prestiżowego, międzynarodowego konkursu architektonicznego Holcim Awards. Do 25 lutego 2020 r. swoje projekty łączące zrównoważone rozwiązania z dążeniem do architektonicznej doskonałości mogą zgłaszać profesjonaliści oraz studenci i absolwenci. Zawalczą oni o nagrody o łącznej wartości 2 milionów dolarów.

Konkurs, którego organizatorem jest Holcim Foundation for Sustainable Construction, stwarza możliwość promocji zarówno młodych talentów jak i profesjonalistów. Twórcy w wieku do lat 30 mogą zgłaszać w kategorii New Generation swoje wizjonerskie koncepcje projektowe i odważne pomysły, będące na wstępnym etapie projektowania. Studenci i młodzi profesjonaliści, których projekty są już na zaawansowanym etapie, mogą dokonać zgłoszenia w głównej kategorii. Obejmuje ona projekty budownictwa zrównoważonego na zaawansowanym etapie projektowania z dużym prawdopodobieństwem realizacji, których budowanie lub wykonanie nie rozpoczęło się przed 1 stycznia 2019 r. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu architektury, inżynierii, urbanistyki, materiałów i technologii budowlanych oraz dziedzin pokrewnych.

Działania dla poprawy jakości życia

Celem konkursu jest wyróżnienie prac, które odpowiadają na technologiczne, środowiskowe, społeczno–ekonomiczne i kulturowe wyzwania współczesnego budownictwa przy jednoczesnym dążeniu do architektonicznej doskonałości.

– W tym roku po raz drugi będziemy zachęcać do udziału w konkursie Holcim Awards uczestników z Polski. Poprzednia edycja pokazała, jak ważny dla polskich architektów jest temat zrównoważonego budownictwa. Mamy nadzieję, że i tym razem zgłoszone prace pozytywnie zaskoczą – mówi Kinga Walczyńska, Dyrektor Wspólnie – Fundacji Holcim. Cieszymy się, że możemy wspierać rozwój młodych twórców na wczesnym etapie kariery – dodaje.

Sukces Polaków w poprzednich latach

W 5. edycji konkursu Holcim Awards projekty „Ekospołeczność” oraz „Nowoczesny azyl” uzyskały odpowiednio pierwszą i drugą nagrodę w kategorii Next Generation. Prace Małgorzaty Mader i Jakuba Grabowskiego wybrano spośród 792 zgłoszonych projektów z całej Europy.

– Korzyści płynące ze zwycięstwa w Holcim Awards nie kończą się wraz z odbiorem nagrody. Konkurs jako jeden z niewielu tego typu wydarzeń, daje szansę udziału w świecie nowoczesnej świadomej architektury na lata. Zwycięzcy stają się częścią wydarzeń architektonicznych w globalnej skali: Laboratoriów i Forów łączących światowej sławy specjalistów wdrażających politykę zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Polscy architekci powinni tego doświadczać, by inspirować siebie i innych, w obliczu zmian klimatycznych i konieczności wdrażania technologii o mniej inwazyjnym wpływie na środowisko – mówi Małgorzata Mader, zwyciężczyni kategorii Next Generation 5. edycji LH Awards.

– Otrzymanie nagrody w konkursie było dla mnie potwierdzeniem obranej drogi, ogromnym impulsem do rozwijania koncepcji eksperymentalnego ratowania zrujnowanych zabytków. Była to również motywacja do jeszcze większej refleksji nad żywą strukturą znajdującą się wewnątrz tych obiektów – strukturą emocji, relacji pomiędzy użytkownikami. – tłumaczy Jakub Grabowski, zdobywca II miejsca w kategorii Next Generation 5. edycji LH Awards.

Zgłaszanie projektów trwa do 25 lutego 2020 r.

Na zgłaszanie projektów twórcy mają czas do 25 lutego 2020 roku. Przystąpienie do konkursu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza internetowego. Prace konkursowe są oceniane przez niezależne jury ekspertów w pięciu regionach geograficznych. Korzystają oni z kompleksowych „istotnych zagadnień” Fundacji Holcim związanych ze zrównoważonym budownictwem. Kryteria oceny prac obejmują: innowacyjność i możliwość przenoszenia, standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wpływ na zasoby i środowisko, opłacalność i kompatybilność gospodarczą oraz walory kontekstualne i estetykę. Ponadto konkurs promuje ideę poprawienia jakości życia poprzez stawienie czoła współczesnym wyzwaniom takim jak rosnąca urbanizacja czy emisja CO2.